Lammin Betoni etenee päästöloikassaan

Lammin Betonin tavoitteena on puolittaa tuotekohtaiset hiilijalanjäljet. Tehtaalla onkin parhaillaan harkkojen tuotannossa käynnissä 15 sideaineyhdistelmän koeajot. Alustavat tulokset ovat todella lupaavia niin valmistettavuuden kuin lujuusominaisuuksienkin kannalta.

Lammin Betonin tavoitteena on puolittaa tuotekohtaiset hiilijalanjäljet. Tehtaalla onkin parhaillaan harkkojen tuotannossa käynnissä 15 sideaineyhdistelmän koeajot. Alustavat tulokset ovat todella lupaavia niin valmistettavuuden kuin lujuusominaisuuksienkin kannalta. Lammin Betoni on mukana Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston Loikka-hankkeessa. Se liittyy luontevasti Lammin toimiin ja tavoitteisiin vähähiilisyyden edistämiseksi.– Jo vuonna 2010 optimoimme käytössä olevia betonireseptejä sideaineiden eli sementtien osalta. Tuotteesta riippuen pienennysvaikutus oli jo silloin 20–30 prosenttia, Lammin Betoni Oy:n markkinointi- ja kehityspäällikkö Markus Inkiläinen kertoo. Lammin Betoni on vähentänyt päästöjään vähitellen vuosien varrella. Tällä vuosikymmenellä asiaa on edistetty systemaattisesti.

– Kaikille tuotteillemme laadittiin EPD ympäristöselosteet vuonna 2021. Samana vuonna asetimme tavoitteeksemme puolittaa tuotteittemme hiilijalanjälki vuoden 2020-päästötasosta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali rakentaminen on yksi vastuullisuusohjelmamme neljästä painopisteestä, Inkiläinen toteaa.

TAVOITTEENA HIILINEUTRAALISUUS
Lammin omassa Loikka-hankkeessa tavoitteena on löytää tutkimus- ja kehitystyön avulla keinot, joilla tuotekohtaisten hiilidioksidipäästöjen puolittamiseen päästään.
– Hankkeessa on keskitytty tutkimaan sekä seossementtien että vaihtoehtoisten sideaineiden käyttöä sekä eristemateriaalin päästöjen pienentämistä, Inkiläinen kertoo.

– Kattavan esiselvitysvaiheen jälkeen olemme laatineet yhdessä Aalto-yliopiston kanssa koesuunnitelmat. Tammikuussa 2023 aloitimme koko kevään kestäneet testisarjat.
Saadut tulokset lupaavat hyvää.

– Meillä on ensisijaisena tavoitteena nimenomaan löytää keinot päästöjen vähentämiselle.
Mahdollinen kompensaatio on vasta toissijaisena keinona. Päästöjen vähennystyö ei lopu vieläpuolittamiseen, vaan tavoittelemme aidosti hiilineutraalisuutta.
– Tämä tavoite koskee kaikkia valmistamiamme tuotteita. Etsimme myös keinoja, millä tuotteistamme valmistettavien rakennusten, esimerkiksi Lammi Kivitalojen, elinkaaren aikaiset päästöt ja energiankulutus saadaan painettua mahdollisimman pieneksi.

Esimerkki Lammin Betoni Oy:n yhden harkkotuotteen, Lammi Kuorikivi® KK400:n hiilijalanjäljen jakaantumisesta perustuen vuoden 2020 tuoteresepteihin ja kokonaistuotemääriin. Sideaine muodostaa yli puolet ja lämmöneriste noin kolmanneksen harkon kokonaishiilijalanjäljestä.

 

 

UUDET SIDEAINEET TUOTANTOON ENSI VUONNA

Markus Inkiläisen mukaan Lammin Betonin tavoitteena on saada uusilla sideainetyypeillä valmistetut tuotteet jatkuvaan tuotantoon vuoden 2024 aikana.

– Ennen sitä haluamme varmistaa, että kaikki asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Näitä ovat esimerkiksi harkkojen valmistettavuus, mittatarkkuus, lujuus, säänkestävyys ja M1-sisäilmapäästöluokitus.

– Haluamme olla suunnannäyttäjiä vähähiilisyyden edistämisessä. Onneksi koko harkkoala on tämän asian suhteen hyvin valveutunut ja vastaavanlaisia kehityshankkeita on alalla menossa useampia.

 

LOIKKA KOHTI BETONIRAKENTAMISEN PÄÄSTÖJEN PUOLITTAMISTA

Loikka on Aalto-yliopiston ja teollisuuden yhteishanke betonin CO2
-päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena hankkeessa on puolittaa betonin valmistuksesta aiheutuvat CO2 -päästöt. Nopein ja tehokkain tapa vähentää betonin päästöjä on sideaineen päästöjen vähentäminen, aiheuttaahan sementti valtaosan betonin valmistuksen päästöistä. Teollisuudesta hankkeeseen osallistuu Betolar Oyj, Elematic Oyj, Finnsementti
Oy, Joutsenon Elementti Oy ja Lammin Betoni Oy. Hanketta rahoittaa Business
Finland ja Aallon tutkimushanketta lisäksi Betoniteollisuus ry, Talonrakennusteollisuus ry ja Väylävirasto. Hanke alkoi vuonna 2022 ja kestää 28.2.2024 saakka. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3,4 miljoonaa euroa.

 

ALKUPERÄISJULKAISU: KIVESTÄ MUURAAMALLA 2/2023

Lue koko lehti: https://kivitaloinfo.fi/julkaisut/kivesta-muuraamalla-lehti/