Mitä talosi maksaa?
Aloita laskeminen kustannusmallillamme.

Kivitalon hinta

Oletko suunnittelemassa kivitalon rakentamista, mutta hinta mietityttää? Olemme julkaisseet jokaiselle talomallillemme kustannusmallin, jonka tavoitteena on kuvata suuruusluokkaa, jolla kyseinen talo on mahdollista Lammin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kokonaisuudessaan toteuttaa. Hinta sisältää siis Lammin toimituspakettien lisäksi kattavasti myös muita, esim. varusteluun, pihaan, suunnitteluun, rakentamiseen ja maatöihin liittyviä ratkaisuja.

Mistä kivitalon hinta muodostuu?

Lammi Kivitalojen kustannusmalli kuvaa talomallin tyypillistä kustannustasoa. Kustannusmallin tavoitteena on kuvata suuruusluokkaa, joilla kyseisten mallien talo on mahdollista toteuttaa valmiiksi asti. Malli sisältää yleistyksiä käytetyistä rakennusteknisistä valinnoista ja sisustukseen ja pihan rakentamiseen liittyvistä ratkaisuista. Laatutasona on käytetty keskimääräistä tasoa, joka hinnaltaan asemoituu yleisesti käytettyyn omakotirakentamisen keskihintaluokkaan. Hintatasoa kuvataan vaihteluvälillä, johon kustannus tyypillisesti asettuu. Samoin on arvioitu suunnittelun, projektinjohdon ja työmaan kustannusten tasoa. Kustannusmallissa esitetty vaihteluväli kuvaa keskimääräisen rakennushankkeen kustannusvaihtelua.

Tontin/rakennuspaikan olosuhteet ja maapohja vaikuttavat merkittävällä tavalla maanrakennustöiden määrään ja kustannuksiin. Samoin maapohjan laatu vaikuttaa perustamistavan valintaan, joiden välillä hintaerot voivat olla merkittäviä. Tämän vuoksi maatöiden ja perustusten kustannuksista on annettu arvio sekä helpon tontin että hieman vaativamman rakennuspaikan olosuhteista. Kustannustaso tämän vuoksi voi vaihdella suuresti ja kustannusmallissa on kuvattu siis helpon ja hieman vaativamman tontin välistä eroa, jota voi tarkentaa kun rakennuspaikan ominaisuudet ovat tiedossa.

Kustannusmalli ei ole vielä kustannusarvio

Lammi Ideakirjan kustannusmalli perustuu valitun talon rakenteiden ja varusteiden osalta moniin oletuksiin, joiden osalta on käytetty keskimääräisiä kustannustasoja. Kustannusmallien laskennassa on oletettu käytettävän normaaleja rakennustarvikkeita ja sisustusmateriaaleja, joiden hinta on suomalaisia omakotitaloja rakennettaessa vallitsevaa keskitasoa.

Kustannusmalli on suuntaa-antava ohje kyseisen talomallin toteuttamisesta niillä valinnoilla ja rakenneratkaisulla, joita laskennan perusteena on käytetty. Kustannusmallin osalta kyseessä ei ole kustannusarvio. Kustannusarvion laskenta edellyttää rakennuksen tarkkoja piirustuksia ja työselityksiä, joiden perusteella rakennuksen ja sisustuksen sekä pihan rakennusosat hinnoitellaan ja niiden työmenekit arvioidaan.

Kustannusmalli antaa projektin
hinnasta kokonaiskuvan

Lammi Kivitalojen kustannusmallit on laskenut Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry. Sen laskelmissa on otettu huomioon kattavasti rakentamiseen liittyviä ratkaisuja. Siksi kustannusmalli on sisällöltään laajempi kuin Lammi Kivitalojen toimitussisältö. Rakennusprojektin lopulliseen hintaan vaikuttavat usean eri toimittajan ja ammattilaisen kustannusarviot.

Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskuksen arvioimat
keskimääräiset kulujen jakautumiset kivitalopakettina toteutetussa
omakotitalohankkeessa:

  • Rakennuttaminen 4 %
  • Maa- ja pohjarakennus 7 %
  • Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 7 %
  • Runkorakenteet 25 %
  • Täydentävät rakenteet 12 %
  • Pintarakenteet 16 %
  • Kalusteet, varusteet ja laitteet 7 %
  • LVIS-(konetekniset) työt 17 %
  • Työmaan käyttö ja yhteiskustannukset 5 %

+ tontti, lainhuudatus, tontin verot ja mahdolliset lohkomiskustannukset.

Edellä annetut prosentit ovat keskiarvoja talopakettina toteutetussa
kivitalohankkeessa. Niihin sisältyvien rakennuttamis- ja suunnittelutöiden
määrä voi hankekohtaisesti vaihdella ja esimerkiksi maanrakennustöiden
laajuus sekä asukkaan sisustusratkaisujen valinta voi muuttaa jakautumaa
huomattavasti.

Saat kauttamme aina tarvittaessa kontaktit alan luotettaviin ammattilaisiin.
Voimme suositella projektiisi muun muassa arkkitehdit, lvis-suunnittelijat,
urakoitsijat ja projektinjohtajat.

Huolellinen suunnittelu auttaa määrittelemään hintaa

Kun projektisi on edennyt suunnitteluvaiheeseen, lopulliseen talon hintaan vaikuttavista päätöksistä tehdään jo jopa 80 %. Tutustu suunnittelun tärkeimpiin vaiheisiin ja ammattilaisiin täällä. Rakentamisen vaiheista ja kustannuksista voit lukea tarkemmin täältä.

 

Lammi-talopaketti on helppo tapa rakentaa!

M- ja L-pakettien ostajana voit hyödyntää Lammin suunnittelijoita sekä valtakunnallista asennusverkostoa kaikissa rakentamisen vaiheissa.

Ota yhteyttä

Asiantuntijamme auttavat mielellään projektinne suunnittelussa ja budjetoinnissa. Ota yhteyttä paikalliseen Lammi kivitalo -myyjään tai jätä meille yhteydenottopyyntö.