Muurin perustukset ja pohjatyöt

Perustukset ja pohjatyöt

Alle 70 cm korkean tukimuurin perustaksi riittää usein tiivistetty murskesora, eikä rakennetta välttämättä tarvitse lujittaa raudoituksin tai betonimassatäytöllä. Muurirakennelmien sisäpuolelle kertyvä vesi johdetaan pois esimerkiksi muurin alaosaan asennettujen salaojaputkien avulla. Alle 50 cm korkea tukimuuri voidaan latoa muurikivistä sellaisenaan, eikä muurikivien reikiä tarvitse erikseen täyttää. Kun muurin korkeus on yli 50 cm, mutta alle 75 cm, tarvitsee muurikivestä tehtävän muurin reiät täyttää soralla tai sepelillä.

Korkeat tukimuurit

Yli 75 cm korkean muurin alle vaaditaan betoniantura. Anturan mitoitus täytyy suunnitella kohdekohtaisesti: mitä korkeampi muuri, sitä leveämpi antura ja järeämpi betoniraudoitus muuriin vaaditaan. Myös antura vahvistetaan harjateräksillä. Anturan alle tehdään routaeriste. Muurin ja sen taakse jäävän maamassan väliin on hyvä asentaa myös pystyasentoinen lämpöeristelevy, jolloin voidaan estää routimista. Yleinen tapa korkeissa muureissa on myös käyttää muurin taustatäyttönä lecasoraa.

Muurikivien asennus

Tukimuurin pohja on tehtävä huolella, jotta rakennelma onnistuu. Varmista muurikivien suoruus käyttämällä vesivaakaa ja tarvittaessa kumivasaraa, jolla napautat kiven asentoonsa. Pingota linjalanka kulmasta muurin kumpaankin suuntaan, osoittamaan kohti muurikiveyksen ensimmäisen kerroksen etu- ja yläreunaa. Linjalanka asennetaan muurikivien sileän pinnan puolelle.

Muurikivikerros aloitetaan yleensä kulmasta tai päädystä. Kivikerrosten väliset pinnat puhdistetaan hiekasta ja irtokivistä. Pystysaumat tulee latoa limittäin siten, että alemman kerroksen lyhyen rusettikiven päälle tulee ylemmässä kerroksessa pitkä kivi. Tällöin rakenne on mahdollisimman tukeva ja huolitellun näköinen. Muurikiviparin mitoitus on suunniteltu siten, että muurikivien valuonteloista tulee yhtenäiset vaikka muurikivet limitetään. Ylin muurikivikerros viimeistellään kansikivipareilla tai luonnonkivilaatoilla.

Tarkemmat ohjeet eri korkuisten muurien perustamisesta ja muurikivien asentamisesta löytyy työohjeistamme »

Anturaa tarvittaessa kannattaa tutustua myös TASSU-valmisanturamuotteihin »