Kestävä koti nousee hyvän perustuksen päälle

Rakennuksen perustukset voidaan toteuttaa monella tapaa. Jokaista tapaa yhdistää yksi perussääntö: laadusta ja mittatarkkuudesta ei ole varaa tinkiä. Kun jokin perustuksessa tai sokkelissa heittää, se voi pahimmillaan hankaloittaa rakentamisen kaikkia seuraavia vaiheita. Hyvän perustuksen rakentaminen ei silti ole vaikeaa, kun käytössä on ammattitaitoinen suunnitelma ja oikeat tuotteet. Listaamme tässä artikkelissa muutamia perustavia pointteja siitä, miksi perustus on talon tärkein osa ja miten se kannattaa rakentaa.

Pointti 1: Perustus kantaa ja suojaa kotiasi

Perustus on rakennusten ja rakennelmien maata vasten tuleva osa, jolle rakennelman paino kohdistuu. Perustuksen tarkoitus on estää rakennuksen painuminen, sillä painaumat aiheuttavat halkeamia sekä perustuksiin että myös talon lattiaan ja seiniin.

Perustusten tulee siis kestää talon kuormat, maanpaine sekä mahdolliset maaperän liikkeet.

Sen tulee olla myös materiaalitaan tiivis, jottei kosteus siirry kapillaarisesti perustuksia pitkin muihin rakenteisiin. Tiiviys estää myös radonkaasujen nousun rakenteissa.

Pointti 2: Perustus määrittää rakennuksen eliniän

Perustuksen on kestettävä rakennuksen aiheuttama rasitus vuodenajoista ja vuosien kulumisesta riippumatta. Rakennelman perustus määrittääkin usein rakennuksen eliniän, sillä sen korjaaminen on yleensä mahdotonta tai erittäin vaikeaa.

Ammattitaidolla tehty perustus on huoltovapaa ja huoleton. Siksi kannattaa pohtia, miten perustuksen toteuttaa, jotta se kestäisi käytössä lähtökohtaisesti ainakin seuraavat sata vuotta.

Pointti 3: Sokkeli antaa talon ilmeelle ryhdin

Talo on kokonaisuus, jossa jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä. Perustus ja sokkeli ovatkin asioita, jotka antavat ryhdin myös talon ilmeelle.

Kun perustus tehdään mittatarkoista harkoista, sokkelin ulkonäöstä saadaan helposti viimeistelty ja huoliteltu. Harkko on pinnaltaan huokoinen, joten pinnoitemateriaalit tarttuvat siihen hyvin. Etuna on myös materiaalin huoltovapaus.

Pointti 4: Maaperän kantavuus ratkaisee perustustyypin valinnan

Maaperätutkimuksella todetaan pohjan kantavuus, jonka perusteella kohteen rakennesuunnittelija päättää tontille parhaiten sopivan perustusratkaisun. Myös pohjaveden yläpinnan korkeusasema ja maaperän radonpitoisuus on syytä selvittää.

Vaikka omakotitalon rakennuspaikka ei olisikaan maaperältään ihanteellinen, voidaan massanvaihdolla maapohja tehdä rakentamiskelpoiseksi. Massanvaihto on yleensä rakentamisen kokonaiskustannuksista vain noin 1–3 %, joten se on usein kannattavaa toteuttaa maapohjan niin edellyttäessä.

Pointti 5: Perustus alkaa anturasta

Harkkoperustuksen alle tehtävän anturan tarkoituksena on jakaa rakennuksen kuormat maapohjalle. Koska antura on muuta perustusta leveämpi, myös kuormat jakautuvat suuremmalle pinta-alalle.

Kun anturan yläpinta on täysin suora, sen päälle on helppo lähteä latomaan harkkoa. Ammattilaisen käsissä perustuksen mittatarkkuudessa puhutaan silloin milleistä.

Lammi valmistaa TASSU-valmisanturamuotteja, joiden avulla on helppo ja nopea toteuttaa anturat kaikkiin kohteisiin. Lammi TASSU mahdollistaa esimerkiksi erillisen kapillaarikaton asentamisen anturan ja ensimmäisen harkkokerroksen väliin.

Pointti 6: Turvallinen ja kestävä perustus on helppo toteuttaa valuharkoista

Valuharkkoja ei muurata, vaan ne ladotaan päällekkäin. Harkkojen sisään jää reilun kokoiset valuontelot. Valuonteloihin asennetaan ladonnan yhteydessä betoniteräkset ja tarvittavat tartunnat alaohjauspuuta varten. Lopuksi harkot valetaan täyteen betonilla pumppuvaluna.

Pointti 7: Jokaiseen kohteeseen löytyy oikea harkko

Valuharkkoja saa eristämättöminä ja eristettyinä. Kohteesta ja rakennesuunnitelmista riippuu, kumpi harkkotyyppi soveltuu paremmin.

Esimerkiksi tuulettuviin alapohjiin ja kellarillisiin perustuksiin suosittelemme eristeharkkoa, jolloin ontelolaatasto kannatetaan valetun harkon sisäkuoren päälle.

Lue lisää: muottiharkoista ja eristemuottiharkoista