Miksi valita kivitalo?

Laadukkaassa kivitalossa oleellista on kokonaisuuden toimivuus: se huomioi vuorovaikutuksen energiatehokkuuden, sisäilman laadun ja ympäristövaikutusten välillä sekä tarjoaa asumisen vaivattomuutta ja huoltovapautta asukkaansa toivomalla tasolla.

Energiatehokkuus koostuu useiden tekijöiden keskinäisistä vuorovaikutussuhteista. Siksi yksittäisten rakenneosien energiatehokkuuden maksimoinnilla ei vielä taata hyvää lopputulosta. Energiatehokkuuden huomioivan suunnittelun, lämmitysmuodon, rakennusmateriaalien ja taloautomaation sekä omatuotteisen energian yhteisvaikutuksella talosi energiatehokkuus voidaan optimoida toivomaasi tasoon.

Nämä seuraavat asiat vaikuttavat rakennuksen energiatehokkuuteen:

  • talon sijoittelu tontille, massoittelu, runkomateriaalit
  • rakenteiden ja talotekniikan yhteensovittaminen
  • lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä sekä lämpimän käyttöveden tuottojärjestelmä
  • sopiva taloautomaatio
  • omatuotteinen energia, jonka avulla ostoenergian tarve voidaan minimoida

Toteutus on helpoin, kun suunnittelemme yhdessä hankkeesi jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kannattaa siis tulla juttelemaan jo silloin, kun vasta harkitset vaihtoehtojasi tai olet juuri hankkinut tontin. Toki kannattaa tulla vielä silloinkin, kun olet jo suunnitteluvaiheessa. Voimme yhdessä tarkastella vaihtoehtoja tilanteesi mukaan.

Anna asiantuntijoidemme auttaa.

 

Kivi on ainutlaatuinen rakennusmateriaali

Kivitalo ei vaadi jatkuvaa ylläpitoa ja maalaamista. Seinien jokainen piste kelpaa kiinnityskohdaksi, etkä joudu etsimään runkotolppia. Kivitalon seinät ja lattiat ovat hiljaiset eikä nurkissa narise. Helppohoitoinen kivitalo kestää sukupolvesta toiseen ja säilyttää arvonsa pitkälle tulevaisuuteen.

Kivi tuo taloosi massiivisuutta ja vivahteikkaan muotokielen. Kivitalo sallii yksilölliset ratkaisut – se täyttää persoonalliset toiveesi ja tottelee arkkitehdin herkkää kynää. Kivitalo on helppo rakentaa tasamaalle tai rinteeseen – se taipuu haastavaankin rakennuspaikkaan. Voit suunnitella talosi juuri sellaiseksi, kuin haluat.

 

Energiatehokas ja turvallinen koti

Kun tavoitteena optimaalinen energia- ja kustannustehokkuus, on kivirunko erinomainen valinta.  Lammi lämpökivet ovat varma valinta energiatehokkaaseen rakentamiseen. Valetun betoniseinän energiatehokkuus perustuu erinomaiseen lämmöneristävyyteen, tiiveyteen sekä massiivisuuden tuomaan lämmönvarauskykyyn.

Esimerkiksi LL400 lämpökiven U-arvo on 0,17 W/m²K. LL500-tuoteperhe mahdollistaa vieläkin energiatehokkaamman rakentamisen, sillä u-arvo on yksi markkinoiden parhaita, U-arvo 0,11 W/m2. U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kuvaa sitä, miten paljon tehoa tarvitaan pinta-alaa kohti, jotta saavutettaisiin tietty lämpötilaero eristerakenteen yli. Rakennustekniikassa lämmönläpäisykertoimen tarkoituksena on kuvata rakennuksen eri rakennusosien lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi U-arvo, sitä parempi lämmöneristys. Parempi energiatehokkuus palvelee sekä luontoa että ihmistä. Rakennusten päästöt ja kokonaiskulutus vähenevät, lämmityskustannukset pienenevät ja asumismukavuus kasvaa.

Kiviseinät pitävät talosi lämpötilan miellyttävänä läpi vuoden, viilentäen kesäkuumalla ja pitäen lämmön tasaisena talvipakkasilla. Lisäksi kiviseinä eristää ulkotilan äänet vaimentaen melutasoa ja mahdollistaa sisätiloihin hyvän akustiikan.

Kivi on paloturvallinen eikä se lahoa tai homehdu, sillä siinä ei ole orgaanisia ainesosia. Rakennuskiviemme nerokas rakenne tekee virheettömän rakentamisen helpoksi, turvaten siten talosi ilmanlaadun seinänsisäisiltä ongelmilta. Kivi on rakennusmateriaaleista kosteusteknisesti luotettavin. Siksi sitä suositellaankin käytettävän myös puutaloissa ainakin kosteiden tilojen seiniin.

Tiiveysmittaus on tärkeä tekijä laadunvarmistuksessa

Jokainen Lammi Kivitalon harkko on tarkkaan hiottu ja laatu varmistettu jo valmistusvaiheessa. Laadunvarmistus jatkuu tarkassa laskenta- ja toimitusprosessissa, joka on hioutunut vuosikymmenien aikana.

– Laadunvarmistukseen liittyy myös vahva tekninen osasto, joka on valmis auttamaan puhelimitse ja tarvittaessa työmaalla tuotteiden oikeaan käyttötapaan. Itse talonrakennuksessa laadunvarmistusta tehdään käyttämällä laadukkaiden, alansa parhaimpien osaajien tuotteita sekä palveluita, Lammin asennuskoordinaattori Joonas Sipari toteaa.

Jokaisessa Lammin talopaketti-kohteessa asiakas voi ostaa Lammilta  kaksivaiheisen tiiveysmittauksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa loppukäyttäjälle tiiveydeltään huippuluokkainen Lammi Kivitalo. Runkovaiheessa tehty ensimmäisen vaiheen mittaus mahdollistaa pienempienkin vuotokohtien paikallistamisen ennen kuin rakenteet suljetaan ja talon pinnat tehdään valmiiksi.

– Tiiveysmittaus on tärkeä jo talojen energiatodistuksenkin kannalta. Tiivis talo voi parhaimmassa tapauksessa muuttaa talon energialuokkaa paremmaksi, esimerkiksi B-luokasta A-luokkaan. Tällä voi olla suurikin merkitys muun muassa talon jälleenmyyntiarvossa, Sipari kertoo.

– Tärkein tehtävä on silti varmistaa, että talon piileviin rakenteisiin ei jää vahingossa haitallisia ilmavuotokohtia, Sipari painottaa.

Energiatodistus vertailee energiatehokkuutta

Energiatodistus on pohjimmiltaan yksinkertainen työkalu, jota tulkitsemalla on kenen tahansa mahdollista saada monipuolista informaatiota rakennuksesta. Energiatodistuksen näkyvin osa on rakennukselle laskettava E-luku eli laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluku, joka sijoitetaan rakennuksen käyttöluokan mukaisesti asteikolle A-G.

Energiatodistuksessa esitettävä energialuokka ilmoitetaan rakennuskohtaisesti laskettuna E-lukuna, joka on rakennuksen painotetun kokonaisenergiankulutuksen suhde nettoalaan. E-luku määritetään laskemalla yhteen laskennallisen vuotuisen ostoenergian ja energiamuotojen kertoimien tulot energiamuodoittain lämmitettyä nettoalaa kohden.

E-luvun laskennassa käytettävillä energiamuotojen kertoimilla on tarkoitus lisätä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöä. Rakennuksen E-luvulla on määräyksissä annettu tapauskohtainen raja-arvo, joka määräytyy rakennuksen tyypin ja rakennuksen nettoalan perusteella. Mitä suurempi rakennus, sitä pienempi E-luvun maksimiarvo on.  E-luvun yksikkönä on kWhE/m2.