CE-merkintä Lammin Betonin tuotteissa

Uusi rakennustuoteasetus (EU N:o 305/2011) astui kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. Asetuksen myötä myös CE-merkintä tuli pakolliseksi kaikille niille rakennustuotteille, joilla on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi (hEN).

Kaikki valmistamamme tuotteet, jotka kuuluvat harmonisoitujen tuotestandardien (hEN) soveltamisalaan on CE-merkitty. Tämä helpottaa tuotetietojen vertailua ja tuo entistä selvemmin tuotteittemme ominaisuudet esille. Jälleenmyyjille ja loppukäyttäjille CE-merkityt tuotteemme ovat tae siitä, että tuotteet on asianmukaisesti testattu ja merkitty ja että ne täyttävät kaikki viranomaisten vaatimukset.

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Suoritustasoilmoituksella otamme valmistajana vastuun siitä, että kunkin valmistamamme tuotteen suoritustasot, eli ominaisuudet ovat ilmoitetun mukaisia. Se on siis eräänlainen valmistajan vakuus niistä ominaisuuksista, jotka tuote täyttää.

Lämpökivet (EN 15435)

LL500CPR1306
LL400CPR2001
KK400CPR2007
EMH350CPR1306

Muottikivet (EN 15435)

MH150CPR1306
MH200CPR1306
MH250CPR1306
MH300CPR1306

Pilarit (EN 15435)

PH-CPR1306

Väliseinäkivet (EN 771-3)

VSK100CPR1306