RINKI-merkki

Suomalainen Rinki-merkki viestii siitä, että yritys kantaa tuottajavastuunsa pakkauksistaan. Merkin käyttöoikeus on yrityksillä, jotka ovat tehneet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta. Kannamme osaltamme vastuun ympäristöstä ja osoituksena siitä käytössämme on RINKI-merkki.

Pakkausten tuottajavastuun hoitaminen on tärkeä osa yrityksen ympäristövastuuta. Yrityksillä, joiden tuotteiden mukana jää Suomen markkinoille pakkauksia ja joiden liikevaihto on vähintään 1M€, on ns. tuottajavastuu pakkauksistaan. Tuottajavastuullisten yritysten on järjestettävä lain vaatimusten mukaisesti pakkausjätteiden vastaanotto, kierrätys ja tiedotus sekä maksettava siitä aiheutuvat kustannukset.

Ajantasaisen listauksen RINKI-merkin haltijoista voit tarkastaa tästä.