Turvallinen perustus harkoista

Perustusten tulee kestää talon kuormat, maanpaine sekä mahdolliset maaperän liikkeet. Sen tulee olla myös materiaalitaan tiivis, jottei kosteus siirry kapillaarisesti perustuksia pitkin muihin rakenteisiin. Tiiviys estää myös radonkaasujen nousun rakenteissa.

Perustuksen tulee kestää käytössä lähtökohtaisesti ainakin seuraavat sata vuotta. Ammattitaidolla tehty perustus on huoltovapaa ja huoleton. Siksi kannattaa pohtia, miten perustuksen toteuttaa.

Helppo tapa rakentaa turvalliset ja kestävät perustukset on toteuttaa ne valuharkoista. Valuharkkoja ei muurata, vaan ne ladotaan päällekkäin. Harkkojen sisään jää reilun kokoiset valuontelot. Valuonteloihin asennetaan ladonnan yhteydessä betoniteräkset ja tarvittavat tartunnat alaohjauspuuta varten. Lopuksi harkot valetaan täyteen betonilla pumppuvaluna. Tällöin lopputuotteena on kestävä, yhtenäinen ja tiivis teräsbetoniperustus.

Oikea harkko oikeaan kohteeseen

Valuharkkoja saa eristämättöminä ja eristettyinä. Kohteesta ja rakennesuunnitelmista riippuu, kumpi harkkotyyppi soveltuu paremmin. Esimerkiksi tuulettuviin alapohjiin ja kellarillisiin perustuksiin suosittelemme eristeharkkoa, jolloin ontelolaatasto kannatetaan valetun harkon sisäkuoren päälle.

Lue lisää: muottiharkoista » tai eristemuottiharkoista »

Perustus alkaa anturasta

Harkkoperustuksen alle tehdään antura, jonka tarkoituksena on jakaa rakennuksen kuormat maapohjalle. Koska antura on muuta perustusta leveämpi, myös kuormat jakautuvat suuremmalle pinta-alalle. Lammi valmistaa TASSU-valmisanturamuotteja, joiden avulla on helppo ja nopea toteuttaa anturat kaikkiin kohteisiin. Valmisanturamuotit ovat valmiiksi raudoitettuja ja helppoja käsitellä. Anturan kokotarpeet riippuvat aina rakennuskohteesta, joten valmisanturamuotteja saa eri korkuisina ja levyisinä.

Lue lisää: TASSU anturamuoteista »