Tuotteiden EPD-ympäristöselosteet

Ympäristöseloste (Environmental Product Declaration, EPD) on riippumattomasti varmennettu ja rekisteröity asiakirja, joka antaa avoimet ja vertailukelpoiset tiedot tuotteidemme elinkaaren ympäristövaikutuksista.

Elinkaariarvioinnin avulla tuotteen ympäristötehokkuutta voidaan arvioida koko sen elinkaaren ajan raaka-ainehankinnasta valmiiseen tuotteeseen ja loppusijoitukseen saakka. Nämä ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kriteereitä rakennusmateriaalien valintoja tehtäessä. Myös rakennusten hiilijalanjäljen laskennan apuna käytetään materiaalien osalta verifioituja ympäristöselostetietoja.

EPD-ympäristöselosteet auttavatkin rakennusurakoitsijoita, rakennuttajia ja suunnittelijoita tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja ja myös raportoimaan materiaalien ympäristövaikutuksista eteenpäin.

LL400

EPD_LL400 Concrete block insulated_29-03-2022

KK400

EPD_KK400 Concrete block insulated_29-03-2022

KK400H ja UKK

EPD_UKK KK400 split Concrete block insulated_29-03-2022

EMH350

EPD_EMH350 Concrete block insulated_29-03-2022

LL500

EPD_LL500 Concrete block insulated_29-03-2022

Muottiharkot*

*Muottiharkoilla käytössä muuntokerroin. Ks. EPD sivu 3.

EPD_MH200 Concrete block uninsulated_29-03-2022