Valuharkon edut kevytsoraharkkoon verrattuna

Lecaharkko soveltuu kohteisiin, missä rakenteisiin kohdistuvat kuormat eivät ole isoja. Esimerkiksi maanpaineseinissä joudutaan käyttämään umpinaisia, eristämättömiä harkkoja, mikä heikentää loppurakenteen eristävyyttä ja lisää kylmäsiltoja.

Rakenteeltaan kestävämpi

Valettavia eristeharkkoja käytettäessä voidaan maanpaineseinät toteuttaa pystyraudoituksen ja betonivalun ansiosta anturasta välipohjaan asti samoilla eristeharkoilla. Tästä huolimatta rakenteen kestävyys on valettavilla eristeharkoilla huomattavasti muurattavia umpiharkkoja parempi. Tällöin myös lämmöneriste jatkuu yhtenäisenä koko seinässä, eikä kylmäsiltoja synny.

Ei vaadi erillistä slammausta

Maanpaineseinissä kevytsoraharkot joudutaan myös slammaamaan, jottei perusmuurilevyn tai vedeneristyksen saumoista läpi tunkeutuva kosteus pääse huokoiseen materiaaliin. Valuharkoissa erillistä slammausta ei tarvita.

Lue lisää valuharkkorakentamisen eduista.

Tarkemmat kuvaukset tuotteiden käytöstä löydät työohjeista.