Ohjeet ja neuvonta ammattilaisille

Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi hyvä suunnittelu ja oikeat työtavat ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin ensiluokkaiset tuotteet. Valmistajan työ- ja suunnitteluohjeilla varmistetaan oikean käyttötavan lisäksi myös työn sujuvuus ja turvallisuus sekä luotettava varmuus rakenteissa. Mitoitusohjeita noudattamalla vältetään myös ylimitoittamista.

Olemme pyrkineet laatimaan ohjeistamme mahdollisimman kattavat ja selkeät. Mikäli kuitenkin kysyttävää ilmenee, ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

Ladattavat työohjeet ja suunnitteluohjeet:

HUOM! Tuotteiden käytössä on aina noudatettava rakennesuunnittelijan laatimia suunnitelmia, laskelmia ja ohjeita.

Eurokoodin mukaiset suunnitteluohjeet

Suomen rakentamismääräyskokoelman B-sarja säilyi osittain voimassaolevana myös 1.7.2013 jälkeen. Valettujen betoniharkkorakenteiden osalta noudatetaan edelleen RakMK osaa B9 kokonaisuudessaan. RakMK:m osa B9 säilyy voimassaolevana toistaiseksi, kunnes betoniharkkojen eurokoodiohjeista saadaan kansalliset soveltamisohjeet valmiiksi.