CE-merkintä Lammin Betonin tuotteissa

Uusi rakennustuoteasetus (EU N:o 305/2011) astui kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. Asetuksen myötä myös CE-merkintä tuli pakolliseksi kaikille niille rakennustuotteille, joilla on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi (hEN).

Kaikki valmistamamme tuotteet, jotka kuuluvat harmonisoitujen tuotestandardien (hEN) soveltamisalaan on CE-merkitty. Tämä helpottaa tuotetietojen vertailua ja tuo entistä selvemmin tuotteittemme ominaisuudet esille. Jälleenmyyjille ja loppukäyttäjille CE-merkityt tuotteemme ovat tae siitä, että tuotteet on asianmukaisesti testattu ja merkitty ja että ne täyttävät kaikki viranomaisten vaatimukset.

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Suoritustasoilmoituksella otamme valmistajana vastuun siitä, että kunkin valmistamamme tuotteen suoritustasot, eli ominaisuudet ovat ilmoitetun mukaisia. Se on siis eräänlainen valmistajan vakuus niistä ominaisuuksista, jotka tuote täyttää.

HUOM!
CE-merkintä ja merkinnän lisätiedot on esitetty tuotepakkauksiemme etiketeissä/lavalapuissa. Osassa etiketeistä CE-merkintä puuttuu merkintätekniikasta johtuen. Toimitamme näiden tuotelavojen mukana CE-merkinnän toimitusasiakirjojen mukana.

Suoritustasoilmoitukset avautuvat uuteen ikkunaan linkkiä klikkaamalla.

Muurikivet ja pilarit (EN 15435)

LM-CPR1306
PH-CPR1306