Kivitalon yksilöllinen rakentaminen

Yksilöllinen kivitalorakentaminen tapahtuu aina paikalla rakentaen. Useimmiten urakkamuotona on osaurakointi, jolloin pystytys on jaettu muutamalle eri urakoitsijoille eri työvaiheiden mukaisesti.

Parhaan laadun takaamiseksi Lammilla on laaja ja laadukas yhteistyöverkosto, jonka toimijoiden kanssa yhteistyötä on tehty jo vuosien ajan. Kauttamme löytyy tekijä jokaiseen työvaiheeseen aina arkkitehtisuunnittelusta pihan viimeistelyyn saakka.

Kivitalon rakentaminen

Lammi Kivitalo valmistuu laadukkaasti ja vaivattomasti, kun rakennushankkeella on osaava projektinjohtaja. Projektinjohtajan palkkaamiseen ei ole lakisääteistä velvoitetta, mutta ammattitaitoisen henkilön avulla rakennuttaja voi säästää isojakin summia rahaa.

Kivitalosta haaveilevan kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä Lammin talomyyjään. Hänen pöytänsä äärestä löytyy vastaus ja tekijä kaikkeen kivitalon rakentamiseen liittyvään.

Kokonaisuus hallinnassa

Pientalojen kohdalla vastaava työnjohtaja ja projektinjohtaja ovat monesti sama henkilö, sillä heidän toimenkuvissaan on päällekkäisyyksiä. Vastuuhenkilöiden roolitus ja työnkuvan laajuus sovitaan joka kerta erikseen, eli asiakas pystyy vaikuttamaan sekä projektinjohtamisen kuluihin että omiin vastuualueisiinsa.

Asiakas voi toimia projektinjohtajana itsekin, mutta tässä on hyvä punnita oma ajankäyttö ja rakennusalan osaaminen.

Rakennusprojekti

Kustannuksiin pystyy vaikuttamaan paljon vielä arkkitehdin suunnittelupöydällä, mutta toteutusvaiheessa säästömahdollisuudet ovat rajallisemmat. Niinpä projektinjohtajan kannattaisi olla mukana jopa arkkitehtia tavattaessa tai viimeistään talon suunnitteluvaiheessa.

Projektinjohtaja pitää kuitenkin huolen siitä, että kokonaisuus toimii. Ammattilainen osaa kilpailuttaa työosuudet ja hankinnat sekä laatia aikataulun, jonka avulla projekti etenee mahdollisimman jouhevasti.

Rakennusprojektin henkilöt

Vastaava työnjohtaja varmistaa, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia lakeja, säädöksiä ja määräyksiä. Jokaisella rakennusprojektilla täytyy olla vastaava työnjohtaja, jonka rakennusvalvonta on hyväksynyt.

Projektinjohtajan toimenkuva sovitaan erikseen joka taloprojektissa. Hänen tehtävänään on varmistaa rakennushankkeen sujuva onnistuminen tarvekartoituksesta toteutukseen asti.

Projektinjohtaja voi myös hoitaa kilpailutukset ja urakointisopimusten tekemisen. Pientaloa rakennettaessa projektinjohtaja on usein sama henkilö kuin vastaava työnjohtaja.

Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvan ja valvoo, että rakentaminen tapahtuu myönnettyjen lupien ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.

Arkkitehti muuttaa asiakkaan toiveet omakotitalon piirustuksiksi. Hänen kanssaan käydään läpi muun muassa tilankäyttöä ja talon ulkoasua. Kivitalorakentamisessa arkkitehti toimii usein myös pääsuunnittelijana ja vastaa lupaprosessista sekä eri suunnitelmien yhteensopivuudesta.

Rakennesuunnittelija vastaa talon perustusten sekä rungon ja muiden rakenteiden suunnittelemisesta ja mitoittamisesta. Hän huolehtii myös siitä, että rakennus on toteutettavissa ja siitä tulee rakennusteknisesti toimiva.

LVIS-suunnittelijan tehtävänä on laatia taloon toimivat vesi- ja viemäriverkostot. Lisäksi hän vastaa ilmanvaihto-, lämmitys-, sähkö-, valaistus- ja automaatiosuunnittelusta. Nykyisin valaistusuunnittelija on monesti erillinen henkilö tai yritys.

Sisustussuunnittelija auttaa rakennuttajaa löytämään toimivat ja sopivat sisustusratkaisut. Hänen kanssaan pohditaan sekä talon sisätilojen pintamateriaaleja että kalusteita.

Pihasuunnittelija vastaa talon ulkopuolisten alueiden toimivuudesta. Hän laatii suunnitelman, jossa näkyvät pihalle tuleva kasvillisuus sekä oleskelu- ja terassialueet.

Urakoitsija on rakennuttajan palkkaama toimija, joka hoitaa sopimuksessa määritellyn osan talon rakentamisesta. Omakotitalon työmaalla toimii yleensä useampia urakoitsijoita, joista kukin on oman alansa ammattilainen ja hoitaa oman osansa.

Rakentamisen budjetti

Saat kattavan kuvan kivitalon kustannuksiin vaikuttavista asioista kustannusmalliemme avulla. Jokaiselle talomallillemme lasketussa kustannusmallissa on otettu huomioon muun muassa maarakentamisen, runkomateriaalien, talotekniikan, kalusteiden ja piha-alueiden rakentamisen vaikutukset kokonaiskustannuksiin.

Verkossa on myös monia ilmaisia kustannuslaskureita, joilla voit itsenäisesti hahmotella tulevan kotisi tavoitehintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi TaloPeli ja Kivitalolaskin.

Rakentamisen kustannuksien lisäksi on tärkeää arvioida myös asumisen aikaisia kuluja. Rakennustuoteteollisuus RTT:n mukaan kivirakenteisella talolla on mahdollista säästää lämmitysenergiasta 5–10 % ja jäähdytykseen tarvittavasta energiasta jopa 50 %.

Asiantuntijamme auttavat mielellään projektinne budjetoinnissa. Ota yhteyttä paikalliseen Lammi kivitalo -myyjään tai jätä meille yhteydenottopyyntö.