Lammin Betonin alustava tilinpäätös 2023 julkaistu

Vuoden 2023 alustava tilinpäätöksemme on juuri valmistunut. Rakennusalan epävarman markkinatilanteen vuoksi olemme päättäneet tuoda avoimesti esiin katsauksen taloudelliseen tilanteeseemme ja keskeisiin tunnuslukuihimme. Alla esitetyt tilinpäätöstiedot ovat alustavat ja ne tarkastetaan huhtikuussa 2024.

Suhdannekatsaus – miten tähän tilanteeseen on tultu?

Edelliset 3 vuotta ovat olleet rakennusalalla poikkeukselliset. Koronaviruspandemian seurauksena etätyön suosio kasvoi merkittävästi, mikä laittoi monet kotitaloudet pohtimaan omia asumisratkaisujaan. Oman tilan tarve asumisessa kasvoi ja uusien omakotitalojen kysyntä lähti vuoden 2020 syksystä alkaen voimakkaaseen kasvuun. Rakennusmateriaalien kysynnän kasvu aiheutti osassa raaka-aineissa kustannusnousua ja jopa saatavuusongelmia erityisesti vuosien 2021 ja 2022 aikana. Vuoden 2022 loppua kohden omakotirakentaminen kääntyi puolestaan laskuun. Merkittävimpänä syynä tähän on ollut Ukrainan sodan seurannaisvaikutukset – keskeisimpinä näistä asuntolainojen viitekorkojen nousu yhdessä muiden asumiskustannusten nousujen kanssa, markkinan yleinen epävarmuus, sekä vanhojen asuntojen kaupankäynnin hidastuminen.

Lammin Betonilla on panostettu edellisten vuosien aikana pitkäjänteisesti sekä yrityksen, että tuoteratkaisujen kehittämiseen. Kehitystyön tulokset ovat alkaneet näkymään ja tuottamaan tulosta. Perheyrityksemme lähes 70-vuotisen historian aikana on myös opittu, että nousukausien jälkeen tulee aina laskukausi ja niihin on osattava varautua riittävin taloudellisin puskurein.

Lammin Betonin keskeiset tunnusluvut 2023

Vuonna 2023 Lammin Betoni Oy:n liikevaihto putosi noin 32 % ollen 16,2 miljoonaa euroa. Edellisvuonna liikevaihtomme oli 23,7 miljoonaa euroa. Tilikauden 2023 tulos verojen jälkeen oli noin 230 tuhatta euroa. Liikevoitto-% säilyi siis vuonna 2023 hyvällä tasolla, noin 2 %:ssa. Rakennusalan suhdannetilanteeseen nähden Lammin liikevoittoprosenttia voitaneen pitää jopa erinomaisena. Liikevaihdon lasku johtui yksinomaan rakennusalan markkinatilanteesta. Koko pientaloalan markkinapudotuksen on arvioitu olleen vuonna 2023 jopa 46 %*, mihin nähden yrityksemme liikevaihdon kehitystä voidaan pitää positiivisena. (*Rakennustutkimus RTS – Rakennusvaiheen omakotirakentajatutkimus 23/24).

Entistäkin vakaammalla pohjalla

Tänä vuonna 68 vuotta täyttävä perheyrityksemme on erinomainen esimerkki siitä, miten hyvin hoidetussa yhtiössä vakavaraisuudesta pidetään huolta. Se on seurausta omistajastrategiastamme, millä halutaan säilyttää yritys taloudellisesti erinomaisessa kunnossa ja näin varmistaa yrityksen pitkäjänteinen kehittäminen. Vuoden 2023 päättyneeltä tilikaudelta taloudellista pohjaamme kuvaavat parhaiten seuraavat tunnusluvut:

Omavaraisuusasteemme pysyi edelleen erinomaisella tasolla ja kasvoi 63 %:sta 73 %:iin (erinomaisen raja >50 %). Vakavaraisuuden lisäksi myös maksuvalmiutemme on erinomainen, Quick ration ollessa 1,8 (erinomaisen raja 1,5).

Dun & Bradstreetin on myöntänyt Lammin Betonille parhaan mahdollisen luottoluokituksen AAA, mikä tarkoittaa erinomaista luottokelpoisuutta, sekä keskimääräistä pienempää luottoriskiä. Myös Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt meille Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatin. Kumpaankin näistä luokituksista kuuluu vain alle 3 % yrityksistä.

Asiakasluottamus on tärkein mittarimme

Vakaa taloudellinen pohja kuvaa hyvin pitkäjänteisyyttämme ja talousluvut yrityksen nykytilaa. Silti yksi tärkeimmistä mittareistamme on asiakkaiden luottamus meitä kohtaan. Toteutamme kaksi kertaa vuodessa kivitaloasiakkaillemme asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tutkimuksessa kysytään myös asiakkaiden suositteluhalukkuutta (NPS). Vuosien 2022–2023 kyselyiden NPS keskiarvo 57,5 on erinomaisella tasolla. Viimeisimmän, helmikuussa 2024 tehdyn tutkimuksen mukaan NPS-tuloksemme nousi arvoon 75, mikä on mittaushistoriamme paras tulos! Olemme todella kiitollisia asiakkaillemme näin korkeasta tuloksesta, sillä se tarkoittaa, että asiakkaamme ovat valmiita suosittelemaan meitä ja ovat olleet toimintaamme erittäin tyytyväisiä. Korkea asiakastyytyväisyys on varmasti myös osaltaan syy siihen, miksi olemme vuodesta toiseen Suomen ostetuin kivitalomerkki (Rakennustutkimus RTS:n Omakotirakentajatutkimus 23/24).

Miltä vuosi 2024 näyttää?

Tällä hetkellä moni perhe odottaa, miten markkina- ja korkotilanne kehittyy ja mikä on oikea aika käynnistää oma rakennushanke. Vaikka rakentaminen viime vuonna kääntyikin Suomessa laskuun, on omakotirakentamisen kysyntä säilynyt edelleen korkealla tasolla. Etä-/hybridityö on tullut jäädäkseen ja Suomen Ympäristökeskuksen viimeisimmän asukasbarometrin mukaan 69 % suomalaisista haluaa asua pientaloissa. Vuoden 2024 osalta rakentamisen markkinalta odotetaan kasvua. Viimeisimmässä suhdannekatsauksessa Rakennusteollisuus ennustaa omakotitaloihin noin 9 % kasvua (RT suhdannekatsaus syksy 2023). Myös pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritysten suhdanneodotukset ovat kymmeneen vuoteen korkeimmalla tasolla.

Markkinaodotusten tapaan myös me Lammilla ennustamme, että pientalorakentamisen pohjalukemat ovat takana päin ja myynti lähtee kasvuun kuluvana vuonna. Olemme onnistuneet sopeutumaan liikevaihdon muutokseen hyvin ja pystyneet toteuttamaan useamman ison kehityshankkeen vuoden 2023 aikana. Julkaisimme vuoden 2024 alussa uuden strategian, rekrytoimme myynnin johtoon uutta henkilökuntaa ja otimme juuri käyttöön uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän. Suhdannehaasteista huolimatta yrityksemme toiminta säilyy vakaalla ja terveellä pohjalla ja pystymme tekemään investointeja liiketoimintaamme matalasuhdanteesta huolimatta.

Vinkkimme talotoimittajan vertailuun

Rakennusalalla on tapahtunut nopea muutos ja kaikki alan yritykset eivät ole pystyneet sopeutumaan tilanteeseen yhtä hyvin. Talotoimittajaa valittaessa onkin nyt syytä olla tavanomaista tarkempana. Tässä vinkkimme rakentamista suunnitteleville perheille:

  1. Tarkista yrityksen taloustiedot: Omavaraisuusaste, tuloksentekokyky ja maksuvalmius
    – Huomioi, että julkisista lähteistä saatavat tiedot ovat helposti yli vuoden vanhoja
  2. Tarkista ettei talotoimittajalla ole verovelkaa. Verovelan näet ilmaiseksi ytj.fi -palvelusta
  3. Varmista, että mahdollisille ennakko-/varausmaksuille on asetettu vakuus
  4. Tarkista sopimukselta, että toimituserät ja maksupostit kulkevat käsi kädessä
  5. Nyt rakentamaan lähtevät myös hyötyvät tilanteesta. Lue täältä tarkemmin, miten >>

Lisätietoja:
Ismo Nieminen, toimitusjohtaja, Lammin Betoni Oy
+358 207 530 412, ismo.nieminen@lammi.fi