Hyvä tiiveys on huolellista rakentamista

lammi kivitalo tiiveysmittausKuva: Tiiveysmittauksen toteutus, lähde Vertia Oy.

Tiiveyden merkitys korostuu, kun halutaan rakentaa toimiva, terve ja energiatehokas talo. Tiiveys vaikuttaa talon rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, sisäilman terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen. Hyvä tiiveys saavutetaan huolellisella rakentamisella ja tiiveysmittauksella varmistutaan rakentamisen laadusta.

Varmin tulos saadaan 2-vaiheisella tiiveysmittauksella, joka sisältyy Lammin L-pakettitoimitukseen. Normaalisti tiiveysmittauksessa paikannetaan vuotokohdat sekä mitataan ilmanvuotoluku samalla käynnillä. 2-vaiheisessa mittauksessa tehdään ensimmäisellä käynnillä vuotokohtien paikannus optimaalisessa tilanteessa, jotta voidaan vielä korjata suurin osa mahdollisista ilmavuodoista. Tämä tarkoittaa, että rakenteet ei ole vielä valmiita ja ovat näin ollen helppo korjata. Ennen muuttotarkastusta, kun talo on valmis, tehdään vielä erillinen käynti ja mitataan lopullinen ilmanvuotoluku. Näin päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Optimaalinen tilanne suorittaa vuotokohtien paikannus on, kun

  • Rakennuksen runko on tehty ilman pinnoitteita tai kipsilevyjä
  • Yläpohjan höyrynsulku on asennettu ja vielä näkyvissä
  • Savuhormi ja sen läpivienti on asennettu
  • Lattiavalu on tehty
  • Ikkunat- ja ulko-ovet ovat asennettu (pääovea ei tarvitse olla asennettuna)
  • Autotallin ovi asennettu (jos ovi on asuinrakennuksessa)
  • Työvaiheenmukaiset tiivistystuotteet on asennettu
  • LVIS-läpiviennit yläpohjaan tehty ja tiivistetty

lammi kivitalo tiiveys
Kuva: Ilmanvaihtoaukot peitetään ennen mittauksen aloitusta.

Vuotokohtien paikannus on olennainen osa tiiveysmittausta. Paikannuksessa etsitään vuotojen sijainnit, kun talo on 50 Pascalin alipaineessa. Sisä- ja ulkolämpötilan välisen eron ollessa vähintään 5 astetta, löydetään vuodot helposti lämpökameralla ja aistinvaraisesti. Läm­pö­ti­lae­ron ol­les­sa al­le 5 as­tet­ta, käy­te­tään vuo­to­jen et­si­mi­seen tar­peen mu­kaan apu­na myös merk­ki­sa­vua. Vuo­to­koh­tien pai­kan­nuk­sen an­sios­ta voidaan kor­ja­ta vuo­dot, jot­ka muu­ten jäi­si­vät huo­maa­mat­ta. Vuo­dot voi­daan kor­ja­ta usein mit­taus­käyn­nin ai­ka­na.

lammi kivitalo tiiveys alipaine
Kuva: Alipaineen muodostava puhallinlaitteisto asennettuna pääoveen.

 

Kun tiiveysmittaus tehdään 2-vaiheisena, vuotokohtien havaitsemisen jälkeen asiakas pääsee vielä korjaamaan mahdolliset löytyneet vuotokohdat. Näin mahdolliset riskipaikat (kosteusvauriot, epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan, vedon tunne, jne.) pystytään kitkemään pois. Näitä riskipaikkoja voi löytyä muuten erittäin tiiviistäkin taloista, joten vuotokohtien paikannus on tärkeä osa mittausta.

lammi kivitalo tiiveys höyrynsulkuKuva: Höyrynsulun läpiviennit ja teippaukset on tehtävä huolellisesti.

Ennen kaikkea, hyvä tiiveys on huolellista rakentamista suunnittelusta lähtien. Rakennuslupaa hakiessa energiaselvityksessä määritelty ilmanvuotoluku on varmistettava valmiin talon tiiveysmittauksella, jos lupaa hakiessa käytetään pienempää arvoa kuin qE50 = 4,0. Mittauksen jälkeen tehdään tiiveysmittausraportti, joka on myös todistus hyvästä rakentamisen laadusta ja arvopaperi esimerkiksi taloa myytäessä. Energiatodistus on hyvä päivittää vastaamaan talon toteutuneita rakenteita, myös tiiveyden osalta.

lammi kivitalo lämpökamerakuvaus
Kuva: Lämpökamera paljastaa pienetkin lämpötilaerot rakenteissa. 

Jokaisessa Lammin Talopaketti -kohteessa asiakas voi ostaa Lammilta kaksivaiheisen tiiveysmittauksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa loppukäyttäjälle tiiveydeltään huippuluokkainen Lammi Kivitalo.

– Tiiveysmittaus on tärkeä jo talojen energiatodistuksenkin kannalta. Tiivis talo voi parhaimmassa tapauksessa muuttaa talon energialuokkaa paremmaksi, esimerkiksi B-luokasta A-luokkaan. Tällä voi olla suurikin merkitys muun muassa talon jälleenmyyntiarvossa, Lammi-Kivitalojen asennuskoordinaattori Joonas Sipari kertoo.

– Tärkein tehtävä on silti varmistaa, että talon piileviin rakenteisiin ei jää vahingossa haitallisia ilmavuotokohtia, Sipari painottaa.

– Tiiveys lähtee meillä jo suunnittelusta, ja tarjoamme taloon tiiveyden varmistavat tuotteet sekä kaksivaiheisen tiiveysmittauksen. Kun jokaiseen pienimpäänkin osa-alueeseen kiinnitetään huomiota, on tuloksena tiivis ja laadukas koti, Sipari sanoo.

vertia lammi kivitalo Toimiva, terve ja energiatehokas rakentaminen edellyttää tiiveyttä
Kuva: Toimiva, terve ja energiatehokas rakentaminen edellyttää tiiveyttä. Lähde Vertia Oy.

 

Pieni ilmanvuotoluku kertoo rakentamisen laadusta ja tiivistämisen onnistumisesta. Hyvin tiivistetyssä talossa kosteusvaurion riski on pienempi ja ilmanvaihto on paremmin hallittavissa. Mitä pienempi ilmanvuotoluku, sitä energiatehokkaampi talo. Hyvä tiiveys estää myös pölyn, mikrobien ja melun pääsemisen ulkoa tai rakenteista sisätiloihin.

Vertia palkitsi tammikuussa 2024 talovalmistajat, jotka toimittivat tiiveimmät talot vuonna 2023. Kivitalo-kilpailuluokan voittaja on Lammin Betoni Oy Lammi Kivitalo -toimituksilla. Ilmanvuotoluvun keskiarvo mitatuissa Lammi Kivitalo -kohteissa oli 0,88.

Lammi Kivitalo
Lue lisää Vertian Tutkitusti tiivein -kilpailusta TÄÄLLÄ. 

Yhteistyössä Vertia Oy
www.vertia.fi