Muistilista kevään rakentajille

Oletko käynnistämässä rakennustyöt tontillasi keväällä? Kevät ja kesä on tehokasta rakentamisen aikaa, kun aikataulutat hankkeen suunnittelutyöt, lupaprosessit ja urakkatarjoukset hyvissä ajoin talveen. Rakentajan muistilista antaa askelmerkit sujuvaan hankkeeseen ja auttaa ennakoimaan yllätykset. Artikkelin asiantuntijoina toimivat rakennusasiantuntija ja projektinjohtaja Marko Hentunen Premium House Oy:stä sekä markkinointi- ja kehityspäällikkö Markus Inkiläinen Lammilta.

Pidä tavoite fokuksessa

Jotta kevään ja kesän kustannustehokas rakennusaika hyödynnetään tehokkaimmin, on aikataulutavoite selkeä: ennen syyssateita ja ensimmäisiä pakkasia talon rakenteet on hyvä saattaa vaiheeseen, jossa vesikatto suojaa sateilta ja talo säilyttää lämmön sisällä. Tässä auttaa hyvä projektinjohto ja rakennuttajan kyky tehdä yksityiskohtaisiakin päätöksiä jo talven aikana.

Rakennusluvan käsittelyyn sekä ammattilaisten palkkaamiseen tarvittava aika vaihtelee aina paikkakunnittain. Yleispätevänä ohjeena voi pitää, että mitä aikaisemmin olet liikkeellä, sen sujuvampi prosessi.

Palkkaa hankkeen tärkeimmät ammattilaiset

Jo rakennusluvan hakemista varten hankkeella tulee olla nimettynä kaksi laissa määriteltyä vastuuhenkilöä: pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.

  • Pääsuunnittelija vastaa kiteytetysti siitä, että hankkeen kaikki tekniset suunnitelmat on mahdollista työmaalla yhdessä toteuttaa. Pääsuunnittelijan valintaan saat apua esimerkiksi Lammilta, arkkitehtitoimistosta ja netin rakennusfoorumeilta.
  • Vastaava työnjohtaja varmistaa, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein ja määräysten mukaisesti. Myös tästä valinnassa voit keskustella Lammin edustajasi kanssa.

Useimmilla paikkakunnilla rakennuslupaa varten hankkeelle tulee olla palkattuna myös LVI-suunnittelija ja pohjarakennesuunnittelija.

Hae rakennuslupaa tammi-helmikuussa

Rakennuslupahakemuksen läpimenoaika vaihtelee suuresti paikkakuntien välillä. Pääkaupunkiseudulla ruuhkaa on luonnollisesti enemmän kuin harvemmin asutuissa kunnissa. Yleisenä ohjeena voi pitää, että hakemuksen tulisi olla sisällä viimeistään tammi-helmikuun vaihteessa ja prosessiin kannattaa varata aikaa jopa muutamia kuukausia.

Rakennuslupavaiheen sujuvuuteen voi vaikuttaa ennakkonäytöllä. Siinä pääsuunnittelija käy rakennusvalvonnan kanssa suunnitelmat ja niiden mahdolliset muutokset läpi jo ennakkoon.

Rakennuslupavaihe on suunnitteluaikaa

 

Kun rakennuslupa on käsittelyssä, tulisi niin sanotut erityissuunnitelmat saada valmiiksi asti. Se edesauttaa sekä rakennustöiden ripeää aloittamista että rakennusvaiheen kustannustehokasta etenemistä.

  • LVI-suunnittelija vastaa esimerkiksi vesikalusteiden sijoittamisesta, putkistojen ja viemäröintien sekä ilmanvaihtokanavien oikeasta mitoituksesta. Hänen kanssaan päätetään myös talon lämmönlähteen valinnasta ja suunnittelusta.
  • Sähkösuunnittelija vastaa pistorasioiden ja valopisteiden sijoittamisesta sekä sisä- että ulkotiloissa ja hankkeen riittävistä kaapeloinneista. Valuharkoilla rakennettaessa on otettava huomioon, että sähköputkitukset ja rasioinnit tehdään jo harkkojen ladontatyön yhteydessä. Siksi suunnitelmat pitää olla valmiina jo hankkeen alkuvaiheessa.
  • Rakennesuunnittelija mitoittaa talon kantavat rakenteet, eli varmistaa millaisilla loppuratkaisuilla talo kestää siihen kohdistuvat kuormat. Rakennesuunnittelija määrittelee myös mm. betonin ja puurakenteiden lujuusluokat sekä säärasitusluokat. Hän toimittaa myös lopulliset mittapiirustukset siitä, miten arkkitehdin näkemys pystytään toteuttamaan.
  • Kalustesuunnittelijan valinta jo tässä vaiheessa projektia voi tuntua rakennuttajasta yllättävältä, mutta se on mahdollisuus säästää aikaa ja rahaa. Tämä johtuu siitä, että kalustesuunnitelmat toimivat LVI- ja sähkösuunnitelmien lähtötietoina. Mitä aikaisemmin kalusteiden sijainnit pystytään päättämään, sen vähemmän vesi- ja sähköpisteiden paikkoja joudutaan myöhemmin suunnitelmissa tai jopa rakennusvaiheessa siirtämään.
  • Muita mahdollisia suunnitelmia ovat piha- ja sisustussuunnitelmat. Ne eivät useinkaan ole välttämättömiä rakentamisen aloittamisen suhteen, mutta monesti nämä suunnitelmat vaikuttavat edeltäviin työvaiheisiin. Hyvällä etukäteissuunnittelulla vähennetään mahdollisia muutostarpeita ja pienennetään myös kustannuksia.

Urakoitsijat kilpailuttamalla kohti rakennusvaihetta

Rakennuslupavaiheessa valmistaudutaan myös itse rakennusvaiheeseen. Kun lupa myönnetään, hankkeella tulisi olla myös urakoitsijat kilpailutettuna ja palkattuna. Tämä tarkoittaa siis mittavaa, noin parinkymmenen yrityksen ja ammattilaisen joukkoa maarakennuksesta sähköasennukseen ja laatoitukseen.

Jos hankkeessa pystytään arvioimaan koska rakennuslupa saadaan, yleisohjeena voi pitää, että urakoitsijoilta pyydetään tarjoukset viimeistään kaksi viikkoa ennen tätä. Ideaalitilanteessa rakennuttajalla on tässä vaiheessa valmiit tekniset suunnitelmat käsissään. Mitä tarkemmat lähtötiedot rakennuttaja pystyy tarjousta varten antamaan, sen tarkemmat tarjoukset urakoitsijat pystyvät antamaan. Tämä estää jälleen yllättäviä kustannusten nousuja itse työvaiheessa.

Projektinjohtaja – minä itse vai ammattilainen?

Kivitalo tuotetaan yleensä osaurakointimenettelyllä, mikä tarkoittaa, että rakennuttaja vastaa itse hankkeen urakkasopimusten tekemisestä ja muiden ammattilaisten palkkaamisesta. Viimeistään rakennuslupavaiheessa tuleekin arvioida, riittääkö oma osaaminen ja ennen kaikkea aika projektin johtamiseen.

Ammattimainen projektinjohtaja ohjaa suunnittelua, kilpailuttaa, tekee sopimukset ja valvoo töiden etenemistä. Projektinjohtaja on mahdollista palkata jo aivan hankkeen alkuvaiheessa, jolloin hänen osaamistaan pystyy hyödyntämään jo esimerkiksi pääsuunnittelijan valinnassa tai jopa tontin valinnassa.

Projektinjohtajana voi toimia erillisellä sopimuksella myös pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja. Ammattilaisen voi myös palkata projektijohtamiseen keskittyneestä yrityksestä. Tästäkin asiasta voit keskustella Lammin edustajasi kanssa jo hankkeen alkuvaiheessa.

Ratkaisut ja ammattilaiset unelmien kivitalokotiin löytyvät yhdessä.