Katto on kodin viides julkisivu

Kattorakenteilla viimeistellään rakennuksen arkkitehtuurinen ilmeikkyys. Mitä monimuotoisempi ja jyrkempi katon malli on, sitä ilmeisemmin katsoja kiinnittää huomiota myös valittuun katemateriaalin. Katemateriaalin valinnassa on kiinnitettävä huomiota alueen kaavamääräysten ohella ainakin katon kaltevuuteen sekä materiaalin painoon, äänekkyyteen ja äänieristävyyteen. Myös huoltotarve, käyttöikä ja ulkonäkö vaikuttavat hankintapäätökseen. Jyrkempiin kattomalleihin soveltuvia materiaaleja on runsaammin, kun taas hyvin loivin kattoihin on tarjolla vain muutama vaihtoehto.

Eri katemateriaaleilla on omat minimikaltevuussuosituksensa. Ne ilmaistaan yleensä suhdeluvulla, joka kertoo, kuinka pitkällä matkalla katto kallistuu yhden metrin verran. Mitä suurempi on suhdeluvun jälkimmäinen luku, sitä loivempi on katto. Esimerkiksi 1:4 tarkoittaa, että katto kaataa 1 metrin verran 4 metrin etenemällä.

MATERIAALIKOHTAISIA MINIMIKALTEVUUSSUOSITUKSIA:

pystysaumateräskate 1:7
konesaumattu teräskate 1:10
betonitiilikate 1:4
savitiilikate 1:3
tiivissaumattu bitumikate 1:10 – 1:80

Annetut suhdeluvut ja kaltevuusasteet ovat suuntaa antavia. Täsmällinen minimikaltevuusaste saadaan aina tuotteen valmistajalta ja alusrakenteet vaikuttavat kaltevuuteen.