Tavoitteena tasapainoinen kokonaisuus

Arkkitehdin käsissä kodinrakentajan unelmat todentuvat suunnitelmiksi. Reilusti yli kolmekymmentä vuotta ammattiaan harjoittanut arkkitehti SAFA Pet Michael tietää, että onnistunein lopputulos syntyy, kun ajatustenvaihto suunnittelijan ja tilaajan välillä on mahdollisimman avointa.

Kohtaamisia, keskusteluja ja kuuntelua: arkkitehdin suunnittelutyö lähtee liikkeelle varsin yksinkertaisista asioista. Keskeisessä roolissa on asiakkaan laatima vapaamuotoinen lähtöaineisto, jolla luodaan perusta hyvälle suunnitteluprosessille.

– Arkkitehdille annettavissa lähtöspekseissä ei kannata ainakaan ujostella. Korkeat tavoitteet, haasteet ja jopa ristiriitaisuudet ovat yleensä erityisen hyviä inspiraation herättelijöitä. On tärkeää, että asiakkaalla on omien ajatusten vapaus, kertoo arkkitehti SAFA Pet Michael.

Michael soveltaa aineistolähtöistä suunnittelufilosofiaa, jossa ratkaisut kehitetään rakennuttajan kirjallisen lähtöaineiston, ympäristön, rakennusbudjetin ja rakennusvalvonnan välisessä vaiheittaisessa vuorovaikutuksessa.

Useimmiten suunnittelijan pakeille mennään tontin hankinnan jälkeen, etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa vapaita tontteja on rajallisesti.

– Pidän hyvänä asiana, että rakennuttaja tutustuu tonttiin myös itsenäisesti ja koettaa löytää siihen oman näkökulmansa. Suunnittelu lähtee sitten täsmentymään tontin raameista, arkkitehdin omista havainnoista ja aiemmasta työkokemuksesta käsin.

Toki arkkitehti voi olla mukana myös tontin valinnassa. Etenkin jos omat toiveet talosta ovat kovin tarkat, on asiantuntijan mielipide toteutusmahdollisuuksista tarpeen, kun lopullista rakennuspaikkaa ollaan valitsemassa.

kuva: Pet Michael / Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy

Kaikki on mahdollista

Pet Michael työskentelee omaa nimeään kantavassa, vuonna 1988 perustetussa arkkitehtitoimistossa, joka on keskittynyt asuinrakennusten suunnitteluun. Yrityksen toimeksiannot vaihtelevat aina omakotitaloista kerrostaloihin saakka. Toimistolla on töissä ja osakkaina jo seuraavakin sukupolvi: Michaelin pojat Kim ja Anssi. Resurssit mahdollistavat monipuolisen palvelun, ja rakennuttava asiakas saa halutessaan käyttöönsä eri alojen asiantuntijoista koostuvan, yhteen hiileen puhaltavan tiimin.

Perspektiiviä työhön on kertynyt pitkän uran aikana. Jo ennen valmistumistaan ja sen jälkeen Pet Michael hankki kokemusta harjoittelijana isänsä Kaj Michaelin arkkitehtitoimistossa sekä erittäin maineikkaassa Raili ja Reima Pietilän toimistossa.

– Perusasiat eivät ole noista ajoista muuttuneet: kuuntelemme, hahmottelemme, keskustelemme ja palaamme takaisin suunnittelemaan luonnoksia, kuten tuolloinkin.

Pet Michael pitää omassa työhistoriassaan erityisen merkittävänä 2010-luvun vaihdetta.

– Tuolloin tuntui, että koko paletti repeytyi auki. Kaikki oli yhtäkkiä mahdollista ja löysimme modernin muodon vapauden. Tänä päivänä jokainen suunniteltu talo on spesiaali projekti, asiakkaalle räätälöity koti.

Tavoitteena tasapainoinen kokonaisuus

Vaikka jokainen suunniteltu kohde on uniikki, ulkopuoliset saattavat tunnistaa kullekin arkkitehdille ominaisia elementtejä toteutuneissa projekteissa. Itse niitä on kuitenkin vaikea nähdä. Pet Michael pohtii, että hän suunnittelee mieluummin dynaamisia kuin staattisia kokonaisuuksia, mutta kaikkein tärkeintä on löytää massoittelun balanssi.

– Pyrin suunnittelutyössäni siihen, että rakennuksen visuaalinen ilme on tasapainoinen. Sen osien kesken tulisi olla rytmi ja osien tulisi liittyä toisiinsa miellyttävästi. Rakennuksessa voi olla jännitteitä, mutta silti kokonaisuuden täytyy olla valitun tyylilajin mukaan balanssissa.

– Tasapaino on ohjenuorana töissäni, vaikkakaan siinä ei aina täysin onnistuta. En kuitenkaan halua toistaa hyviksi todettuja layouteja kerta toisensa jälkeen vaan pyrin tuomaan joka kerta suunnitelmiin jotain uutta ja yllätyksellistä.

Tässä ajassa

Jokainen yksilöllisestikin suunniteltu talo on aina aikansa tuote, ja rakennusten muotokieleen tarttuu väistämättä vaikutteita kustakin ajasta. Oivaltavassa suunnittelussa voidaan napata ideoita menneestä, mutta ne jalostetaan tähän päivään soveltuviksi. Tällä hetkellä rakentajia viehättävät esimerkiksi atrium-malliset talot, joiden juuret ovat kaukana historiassa.

– Muistan isäni piirtäneen lukuisia atriumtaloja 60- ja 70-luvulla. Tuon ajan suosikkeja olivat myös tasakattoiset talot. Tämä kattomalli tuli jälleen suosituksi jokin aika sitten. Olemmekin suunnitelleet runsaasti taloja, jotka näyttävät tasakattoisilta, mutta joissa on turvallisempi vedenohjaus kuin aikoinaan.

– Tämän ajan vahvistuvia trendejä tuntuvat olevan muodokkaat katot, jotka tuovat oman, mielenkiintoisen ilmeikkyytensä taloihin.

Talon valittu rakennusmateriaali vaikuttaa paljon myös rakennuksen visuaaliseen ilmeeseen. Lammin harkot ovat Pet Michaelille erittäin tuttu materiaali. Suunnittelupöydältä on lähtenyt jo myös koteja, joiden runkomateriaalina on Lammin uusin harkko, Lammi Kuorikivi®.

– Materiaalin ominaisuuksien tunteminen, etenkin eri paksuuksien hyödyntäminen, mahdollistaa leikittelyn ja ilmeikkäämmän kokonaisuuden suunnittelun. Harkon rinnalle on helppo tuoda myös muita materiaaleja, jolloin synty mielenkiintoisia jännitteitä.

– Harkon erityisiin etuihin kuuluvat sen moduulimaisuus ja suhteellisen pieni koko: sillä voidaan toteuttaa myös muotokieleltään erittäin haasteellisia suunnitelmia.