Hyvin johdettu, huolella tehty

Lammi Kivitalo valmistuu laadukkaasti ja vaivattomasti, kun rakennushankkeella on osaava projektinjohtaja. Hän pitää projektin käsissään ja varmistaa, että kaikki menee suunnitelmien mukaan.

– Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä talomyyjään. Hänen pöytänsä äärestä löytyy vastaus ja tekijä kaikkeen kivitalorakentamiseen liittyvään, Lammi-Kivitalojen aluemyyntipäällikkö Hannu Ahokas kannustaa.

Yksilöllinen kivitalorakentaminen tapahtuu aina paikalla rakentaen eli talo rakennetaan rakennuspaikalla. Useimmiten urakkamuotona on osaurakointi, jolloin pystytys on jaettu muutamalle urakoitsijalle eri työvaiheiden mukaisesti. Parhaan laadun takaamiseksi Lammi-Kivitaloilla on laaja ja laadukas yhteistyöverkosto, jonka toimijoiden kanssa Lammi on tehnyt yhteistyötä jo vuosien ajan. Heidän avullaan talounelmat muuttuvat todeksi.

– Meidän kauttamme löytyy tekijä jokaiseen työvaiheeseen aina arkkitehtisuunnittelusta pihan viimeistelyyn saakka, Ahokas kertoo.

Koska kivitalounelman toteuttaminen vaatii vankkaa ammattitaitoa ja monta yhteistyökumppania, Ahokas suosittelee, että jokainen rakennuttaja palkkaisi projektinjohtajan, joka huolehtii muun muassa kilpailutuksista ja aikataulutuksesta.

– Projektinjohtajan palkkaamiseen ei ole lakisääteistä velvoitetta mutta ammattitaitoisen henkilön avulla rakennuttaja voi säästää isojakin summia rahaa. Tärkeintä kuitenkin on, että projektinjohtaja pitää huolen siitä, että asiat tehdään kerralla oikein, ja se on kokonaiskuvassa aina myös edullisempaa.

kuva: Hannu Ahokas / Lammi-Kivitalot aluemyyntipäällikkö

Kokonaisuus hallinnassa

Pientalojen kohdalla vastaava työnjohtaja ja projektinjohtaja ovat monesti sama henkilö, sillä heidän toimenkuvissaan on päällekkäisyyksiä. Vastuuhenkilöiden roolitus ja työnkuvan laajuus sovitaan joka kerta erikseen, eli asiakas pystyy vaikuttamaan sekä projektinjohtamisen kuluihin että omiin vastuualueisiinsa.

– Asiakas voi toimia projektinjohtajana itsekin, mutta tässä on hyvä punnita oma ajankäyttö ja rakennusalan osaaminen. Talon rakentaminen ei ole nykyään ihan yksinkertaista, ja projektinjohtaminen vie myös aikaa, vaikka rakennusprojektin vaiheet olisivat ennestään tuttuja, Ahokas huomauttaa.

Hän muistuttaa myös, että projektinjohtaja kannattaa palkata riittävän ajoissa, jotta tämän osaamisesta on mahdollisimman suuri hyöty rakennuttajalle.

– Kustannuspuoleen pystyy vaikuttamaan paljon vielä säästömahdollisuudet ovat rajallisemmat. Niinpä projektinjohtajan kannattaisi olla mukana jopa arkkitehtia tavattaessa tai viimeistään talon suunnitteluvaiheessa.

Ammattilainen osaa myös kilpailuttaa työosuudet ja hankinnat sekä laatia aikataulun, jonka avulla projekti etenee mahdollisimman jouhevasti eikä tyhjäkäyntiä synny.

– Koska Lammi Kivitalo toteutetaan osaurakoituna, on projektinjohtajasta iso apu urakointisopimusten kanssa. Hän varmistaa, että eri sopimukset ovat yhteensopivat eikä niiden väliin jää harmaita alueita, jotka eivät kuulu kenenkään vastuulle.

Projektinjohtaja hoitaa siis monia asioita asiakkaan puolesta ja on vetovastuussa rakennustyön sujuvuudesta. Hänen apunaan voivat toimia esimerkiksi sisustus- ja pihasuunnittelijat, jotka vastaavat omista osa-alueistaan. Projektinjohtaja pitää kuitenkin huolen siitä, että kokonaisuus toimii.

– Yhteistyö projektinjohtajan kanssa päättyy, kun talo on valmis. Hän on siis mukana alkumetreiltä maaliin saakka. Myös Lammi-Kivitalojen henkilökunta pysyy rakennuttajan rinnalla koko projektin ajan, Ahokas painottaa.

Kivitalon rakennuttamisen malli on toimiva, tehokas ja laadukas, kun toteuttajina ovat kokeneet ja luotettavat alan ammattilaiset. Näin asiakas saa parhaat mahdolliset vinkit ja neuvot koko rakennusprojektin ajan. Jokainen talo on yksilöllinen ja asiakkaan toiveiden mukaan suunniteltu ja tehty. Näin syntyy ainutlaatuinen ja juuri sinulle tehty koti.

Rakennusprojektin henkilöt

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA varmistaa, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia lakeja, säädöksiä ja määräyksiä. Jokaisella rakennusprojektilla täytyy olla vastaava työnjohtaja, jonka rakennusvalvonta on hyväksynyt.

PROJEKTINJOHTAJAN toimenkuva sovitaan erikseen joka taloprojektissa. Hänen tehtävänään on varmistaa rakennushankkeen sujuva onnistuminen tarvekartoituksesta toteutukseen asti. Projektinjohtaja voi myös hoitaa kilpailutukset ja urakointisopimusten tekemisen. Pientaloa rakennettaessa projektinjohtaja on usein sama henkilö kuin vastaava työnjohtaja.

RAKENNUSTARKASTAJA myöntää rakennusluvan ja valvoo, että rakentaminen tapahtuu myönnettyjen lupien ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.

ARKKITEHTI muuttaa asiakkaan toiveet omakotitalon piirustuksiksi. Hänen kanssaan käydään läpi muun muassa tilankäyttöä ja talon ulkoasua. Kivitalorakentamisessa arkkitehti toimii usein myös pääsuunnittelijana ja vastaa lupaprosessista sekä eri suunnitelmien yhteensopivuudesta.

RAKENNESUUNNITTELIJA vastaa talon perustusten sekä rungon ja muiden rakenteiden suunnittelemisesta ja mitoittamisesta. Hän huolehtii myös siitä, että rakennus on toteutettavissa ja siitä tulee rakennusteknisesti toimiva.

LVIS-SUUNNITTELIJAN tehtävänä on laatia taloon toimivat vesi- ja viemäriverkostot. Lisäksi hän vastaa ilmanvaihto-, lämmitys-, sähkö-, valaistus- ja automaatiosuunnittelusta. Nykyisin valaistusuunnittelija on monesti erillinen henkilö tai yritys.

SISUSTUSSUUNNITTELIJA auttaa rakennuttajaa löytämään toimivat sisustusratkaisut. Hänen kanssaan pohditaan, sekä talon sisätilojen pintamateriaaleja, että kalusteita.

PIHASUUNNITTELIJA vastaa talon ulkopuolisten alueiden toimivuudesta. Hän laatii suunnitelman, jossa näkyvät pihalle tuleva kasvillisuus sekä oleskelu- ja terassialueet.

URAKOITSIJA on rakennuttajan palkkaama toimija, joka hoitaa sopimuksessa määritellyn osan talon rakentamisesta. Omakotitalon työmaalla toimii yleensä useampia urakoitsijoita, joista kukin on oman alansa ammattilainen ja hoitaa oman osansa.