Tiedote Lammi-Perustus Oy:n asiakkaille

Lammin Betoni fuusioi tytäryhtiö Lammi-Perustuksen vuodenvaihteessa

Lammin Betoni -konsernissa käynnistettiin heinäkuussa 2021 toimenpiteet tytäryritys Lammi-Perustuksen sulautumiseksi konsernin emoyhtiöön Lammin Betoniin. Sulautuminen toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja Lammi-Perustus Oy fuusioidaan 31.12.2021 emoyhtiö Lammin Betoni Oy:hyn. Lammi-Perustus jatkaa Lammin Betoni Oy:n aputoiminimenä.

Järjestelyn taustalla on tarve yksinkertaistaa Lammin yhtiörakennetta, sekä vahvistaa Lammi -tuotteiden vahvaa asemaa markkinoilla. Tulevan yhtiön tavoitteena on edelleen vahvistaa markkinajohtajuutta omilla tuotesektoreillaan. Lammi-Perustus Oy on 100 % Lammin Betoni Oy:n omistama tytäryritys ja käytännössä yhtiöitä on jo pidemmän aikaa johdettu kokonaisuutena.

Vaikutus asiakkaille

Toimintamme asiakkaiden suuntaan säilyy ennallaan ja kaikki Lammi-Perustuksen vastuut ja velvoitteet siirtyvät automaattisesti Lammin Betonille. Sulautuminen ei vaadi asiakkailta erillisiä toimenpiteitä. Käytännössä sulautuminen vaikuttaa siten, että vuoden 2022 alusta laskuttava yritys on Lammin Betoni Oy. Samassa yhteydessä myynnin ja asiakaspalvelun yhteystiedot yhtenäistetään.

Yhteystiedot 1.1.2022 alkaen

Laskuttava yhtiö: Lammin Betoni Oy, y-tunnus 0150601-1
Ajantasaiset pankkiyhteystiedot löytyvät laskulta
Myynnin yhteystiedot: e-mail: lammin.betoni@lammi.fi, puh: 0207 530 499

Hämeenlinnassa 20.12.2021

Markus Inkiläinen
Hallituksen puheenjohtaja
Lammin Betoni Oy
Lammi-Perustus Oy

Ismo Nieminen
Toimitusjohtaja
Lammin Betoni Oy
Lammi-Perustus Oy

Lisätietoja:
Markus Inkiläinen 0207 530 408 / Ismo Nieminen 0207 530 412