Suunnitteluohjeet ammattilaisille

Valmistajan suunnitteluohjeilla varmistetaan tuotteiden oikeanlainen käyttötapa ja luotettava varmuus rakenteissa. Mitoitusohjeita noudattamalla vältetään myös ylimitoittamista.

Olemme pyrkineet laatimaan ohjeistamme mahdollisimman kattavat ja selkeät. Mikäli kuitenkin kysyttävää ilmenee, ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

Eurokoodin mukaiset suunnitteluohjeet

Suomen rakentamismääräyskokoelman B-sarja säilyi osittain voimassaolevana myös 1.7.2013 jälkeen. Valettujen betoniharkkorakenteiden osalta noudatetaan edelleen RakMK osaa B9 kokonaisuudessaan. RakMK:m osa B9 säilyy voimassaolevana toistaiseksi, kunnes betoniharkkojen eurokoodiohjeista saadaan kansalliset soveltamisohjeet valmiiksi.

Ladattavat suunnitteluohjeet (pdf):

Ladottavat kivet

Lämpökivien suunnitteluohjeet
Muottikivien suunnitteluohjeet

Väliseinät

Väliseinäkivien suunnitteluohjeet

Muurikivet

Muurikivien suunnitteluohjeet