Kellari tuo lisää käyttöneliöitä

 

Mahdottomalta tuntuva tontti saattaa mahdollistaa unelmien kodin, kun taloon rakennetaan kellari. Hyvällä suunnittelulla ja oikeilla materiaalivalinnoilla sinne saadaan edullisia neliöitä hyötykäyttöön.

Jokainen talo tarvitsee perustukset. Käytettävissä oleva tontti ja rakennettava talo sanelevat pitkälti perustustavan ja perustuksen rakenteen. Rinnetontin suosittu perustamistapa on kellarillinen perustus, joka mahdollistaa lisää käyttötilaa talon alimpaan osaan.

Jos rinnetontilla joudutaan joka tapauksessa kaivamaan tai louhimaan, on eri vaihtoehtojen kustannusarvioita tutkailtava monesta eri näkökulmasta. Useimmiten täysimittaisen kellarin yhtenäinen perustus tulee suhteessa edullisemmaksi kuin osin kellarin päälle ja osin maalle perustettu talo. Tämän takaavat myös monikäyttöisemmät kellaritilat, joita voidaan hyödyntää muunakin kuin säilytys- tai varastotilana.

Edullisia neliöitä

Kellarikerrokseen voidaan sijoittaa toimintoja, jotka muuten veisivät arvokkaita neliöitä asuinkerroksissa. Yleisesti tänne sijoitetaan saunatiloja, makuuhuoneita ja kodinhoitotilat. Kellarineliöt voidaan säästää sellaisillekin aputoiminnoille, jotka ilman kellaria eivät olisi mahdollisia. Miltä tuntuisi oma kuntosali, harrastus- tai työhuone, kotikylpylä tai elokuvahuone?

Parhaimmillaan maanpäällisen talon kokoa voidaan supistaa ja rakennuskustannuksissa säästää huomattavasti. Kellarineliöitä ei useimmiten lasketa mukaan kerrosalaan, joten kellaritilojen neliömäärä ei myöskään kuluta tontin rakennusoikeutta. Myyntitilanteessa ne tuovat kuitenkin runsaasti lisäarvoa, etenkin jos kellaritilat on suunniteltu hyvin.

 

Kaksi erilaista rakennustapaa

Kellari rakennetaan joko kokonaan maan alle tai rinnetontilla rinnettä vasten. Sen suunnitteluun ja eri vaihtoehtojen vertailuun kannattaa käyttää aikaa. Toteutustavan suunnittelee lopullisesti rakennesuunnittelija.

Huolellisella suunnittelulla varmistetaan, että kellarista tulee toimivuuden lisäksi kaavaehtojen ja tontin ominaisuuksien mukainen. Mikäli tilasta halutaan mahdollisimman avoin ja ajan mittaan eri käyttötarkoituksiin muunneltava, on valittava materiaali, joka mahdollistaa sen.

Tapoja on karkeasti jaettuna kaksi. Mikäli kellarin rakennusmateriaaliksi valitaan muurattava harkko, tarvitaan kellarikerrokseen kantavia poikittaisia väliseiniä, jotta ulkoseinä pysyy pystyssä. Jos taas materiaalina käytetään Lammin ladottavia harkkoja, jotka raudoitetaan ja valetaan pystysuunnassa, saadaan aikaan erittäin luja rakenne, eikä kellariin välttämättä tarvita lainkaan väliseiniä. Näin rakennettu kellari on energiatehokas, kosteuden kestävä ja tiivis esimerkiksi radonia vastaan. Tilaa on siis helppo käyttää eri tarkoituksiin ja muunnella käyttötarkoituksen mukaan. Väliseinät voivat olla kevyitä ja purettavissa kulloisenkin käyttötavan tai elämäntilanteen mukaan.