Kivitalon vastuulliset muodot

Lammi Kivitalo -suunnittelukilpailussa etsitään harkkorakentamisen uusia vastuullisia ratkaisuja

Lammi Kivitalot järjestää arkkitehdeille, rakennusarkkitehdeille ja alan opiskelijoille avoimen suunnittelukilpailun. Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja harkkorakentamisen ratkaisuja pientalorakentamiseen ja arkkitehtuuriin.

Kilpailussa palkitaan kolme parasta työtä 1000–4000 euron arvoisella rahapalkinnolla, jonka lisäksi voittajatyöt (1–3 kpl) julkaistaan Lammi Ideakirjassa.

Lammi Kivitalot on Suomen ostetuin ja laadukkain kivitalomerkki. Kilpailun kautta Lammi haluaa edistää suomalaista kivitaloarkkitehtuuria yhdessä tulevaisuuden suunnittelijoiden kanssa.

Kilpailuaika on 20.10.–15.12.2022. Kilpailuun voivat osallistua kaikki opintojaan suorittavat tai opinnoissaan loppusuoralla olevat, päättötyötään tekevät arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat sekä arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit.

Kaksi kilpailukategoriaa kestävään rakentamiseen ja asumiseen

Kategoria 1: Kustannus- ja materiaalitehokas kivitalo

90% rakennusbudjetista lyödään lukkoon suunnittelijan pöydällä. Millaisia kompakteja, mutta laadukkaita asumisen ratkaisuja kivitalo voi parhaimmillaan tarjota?

Asumisen trendi puhuu vahvasti pientalojen puolesta, mutta tilan tarve on muuttunut etätyön yleistymisen myötä. Samaan aikaan rakentamisen kustannukset ovat yleisesti nousseet. Miten näihin trendeihin vastataan hyvällä suunnittelulla?

Tarkoituksena on suunnitella 100–140 neliön Lammi Kivitalo, jossa materiaalien käyttö, mitoitus ja tilaratkaisut on suunniteltu mahdollisimman kustannustehokkaasti ja järkevästi.

Kategoria 2: Vähähiilinen ja energiaomavarainen kivitalo

Lammi tunnetaan Suomen laadukkaimmista kivitaloista, jotka rakennetaan kestämään satoja vuosia. Millaisilla ratkaisuilla voimme vaikuttaa kivitalon koko elinkaaren hiilijalanjälkeen ja visioomme hiilineutraalista toimialasta?

Harkkovalmistajana tavoittelemme hiilineutraalisuutta minimoimalla tuotteidemme ympäristövaikutukset sekä hyödyntämällä energian ja resurssit mahdollisimman tehokkaasti.

Miten vastuullisuutta ja elinkaariajattelua vahvistetaan kokonaisvaltaisella suunnittelulla, kun tavoitteena on toteuttaa unelmien kivitaloarkkitehtuuria 130–190 neliöön?

Kilpailun palkinnot

Kilpailun palkintona jaetaan yhteensä 7 000 euroa seuraavasti:

1. palkinto 4 000 €
2. palkinto 2 000 €
3. palkinto 1 000 €

Palkituista töistä 1–3 pientalosuunnitelmaa suunnittelijatietoineen julkaistaan alkuvuodesta 2023 julkaistavassa Lammi Ideakirjassa, jonka tuottaa Lammi Kivitalot. Lammi Ideakirja tarjoaa ideoita ja ratkaisuja pientalorakentamista suunnitteleville ja siitä haaveileville. Lammi Ideakirjan talot on toteuttavissa sellaisenaan tai niitä voidaan käyttää ideoinnin pohjana. Julkaisu on tilattavissa Lammin verkkosivustolta ja sitä jaetaan kaikilla messuilla, joille Lammi osallistuu.

Kilpailun tulokset julkistetaan tammikuussa 2023.

Lisäkysymyksiä voit lähettää 20.11. saakka

Kilpailijoilla on oikeus esittää kilpailua koskevia tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisäselvityksiä kilpailun aikana. Kysymyksiä voi esittää suomen kielellä.

Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen suunnittelukilpailu@lammi.fi. Viestin otsikkoon maininta ”Lammi Kivitalo -suunnittelukilpailu”.

Kysymysten tulee olla perillä viimeistään 20.11.2022 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapuneisiin kysymyksiin vastataan kysymysten saapumisjärjestyksessä. Saapuneet kysymykset ja annetut vastaukset julkaistaan myös tällä verkkosivustolla.

Joona Kallinen, Vastuullisuusmuotoilu ja toimitusjohtaja, Think Further Oy

“Asuminen ja rakennusteollisuus ovat suuressa roolissa kestävän kehityksen edistämisessä. Miten löydämme uusia rakentamisen muotoja ja ratkaisuja, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä ja luovat mahdollisimman paljon hyvinvointia meille ihmisille ja yhteiskunnalle. Iso osa näistä valinnoista tapahtuu suunnittelupöydällä. Tämä on se näkökulma, jonka tuon kilpailutöiden arviointiraatiin.”

Jukka Ulvinen, Rakennusarkkitehti, Arkkitehtuuritoimisto Jukka Ulvinen

"Suunnittelukilpailuun ensimmäisen kerran osallistuneena v. 1983, odotan innolla kilpailutöiltä raikkaita näkemyksiä tulevaisuuden kivitaloista. Asiakaslähtöinen suunnittelu ja kustannustehokas toteutettavuus, estetiikkaa unohtamatta - niinku ittelle tekis, ovat menestystekijöitä."

Markus Inkiläinen, hallituksen puheenjohtaja, Lammin Betoni Oy

”Lammi Kivitaloille tässä kilpailussa tärkeintä on saada alan opiskelijoilta uusia ajatuksia siitä, miltä kivitalorakentaminen näyttää tulevaisuudessa. Markkinajohtajana haluamme olla edistämässä ennakkoluulotonta ja uudistuvaa suomalaista kivitalorakentamista tutustuttamalla uusia suunnittelijoita materiaaliin ja sen mahdollisuuksiin.”

Jirka Sauros, luova johtaja, Ida Fram Oy

”Pitkäaikaisena Lammin markkinointikumppanina oma roolini on tuoda markkinointinäkemys raatiin. On mielenkiintoisinta nähdä, mitkä asiat kilpailutöissä nousevat markkinoinnin ja viestinnän kannalta lisäarvollisiksi ja mitä uutta ne tuovat Lammi Kivitalojen mallistoon.”

Käytettävät tuotteet:

 • Suunnittelussa tulee käyttää Lammin Betonin harkko- ja perustustuotteita: Lammi Harkko ja Lammi Tassu.
 • Talon rungossa tulee käyttää Lammi Lämpökivi LL400, LL500 tai Lammi Kuorikivi KK400 tuoteperheen tuotteita. Talon päämitat, ikkuna- ja oviaukot, sekä niiden sijoittelu tulee suunnitella 2M-kerrannaisella moduulimitoituksella.
 • Väliseinät tulee toteuttaa VSK 100 harkolla.

Kategoria 1:

 • Suunniteltavan pientalon kerrosala (250 mm seinäpaksuudella) on 100–140 m2
 • Talo voi olla 1-, 1,5- tai 2-kerroksinen tasamaa- tai rinnetontille
 • 2-3mh + työhuone tai etätyöpiste
 • Alapohja tulee olla maanvarainen
 • Arkkitehtuuriltaan kompakti ja tyylikäs kokonaisuus, joka korostaa kivitalon  hyviä ominaisuuksia
 • Tavoitteena on suunnitella sellaisenaan toteutettava kustannustehokas talomalli, mikä edellyttää
  • suunnittelun keskiössä ei tule olla kalliita erikoisratkaisuja
  • Lammin 2M moduulimitoitus seinissä, ikkuna-aukoissa ja kerroskorkeudessa
  • kaikkien rakennuksen kulmien tulee olla 90 astetta
  • aukkojen leveys max 3m kantavissa seinissä ja aukon sivuilla sekä yläpuolella väh. 40cm harkkoa
  • ylä- ja alakerran ulkoseinät tulee olla keskenään samassa linjassa
  • mahdolliset kantavat seinälinjat ovat yhteensopivat kerroksittain
  • riittävät rakennekorkeudet (vesikatto, välipohja ja alaslaskut, parvekkeet)
  • vesikatto tulee olla toteutettavissa kustannustehokkailla vakioratkaisuilla
   • katon minimikaltevuus 1:7
   •  kattokannattajien tukiväli harja- ja pulpettimallisella katolla maksimissaan 10 m, vinolla sisäkatolla maksimissaan 6 m.
   • veden ohjaus selkeästi seinälinjan ulkopuolelle (talossa kunnolliset räystäät)

Kategoria 2:

 • Suunniteltavan pientalon kerrosala (250 mm seinäpaksuudella) on 150–190 m2.
 • Suunniteltava talo voi olla 1-, 2- tai 3-kerroksinen tasamaa- tai rinnetontilla.
 • 3-4mh + työhuone tai etätyöpiste
 • Alapohja voi olla maanvarainen tai tuulettuva.
 • Tavoitteena on suunnitella sellaisenaan toteutettava vastuullisesti rakennettava talomalli, mikä edellyttää:
  • Suomen sääoloja kunnioittavat rakenteet (räystäät)
  • ilmansuunnat huomioitava energiatehokkuuden näkökulmasta
  • talon viiltämistarve on huomioitava suunnittelussa, joko rakenteellisin ratkaisuin tai ikkunoiden ulkopuolisilla auringonsuojaverhoilla
  • KK400 Kuorikivi harkon tai LL500 harkon käyttö suositeltavaa
  • monipuoliset energiavaihtoehdot, esim. katolla sopiva kattokaltevuus aurinkopaneeleille
  • riittävän kokoinen erillinen tekninen tila (mahdollistaa riittävän tilan esimerkiksi maalämpöpumpulle, ilmanvaihtokoneelle ja mahdolliselle akustolle)
  • tulisija keskeisellä paikalla
  • muunneltavuus elämänkaaren mukana
 • Rakenteelliset ratkaisut:
  • Lammin 2M moduulimitoitus seinissä, ikkuna-aukoissa ja kerroskorkeudessa
  • kaikkien rakennuksen kulmien tulee olla 90 astetta
  • aukkojen leveys max 3m kantavissa seinissä ja aukon sivuilla sekä yläpuolella väh. 40cm harkkoa
  • ylä- ja alakerran ulkoseinät tulee olla keskenään samassa linjassa
  • mahdolliset kantavat seinälinjat ovat yhteensopivat kerroksittain

Toimitettavat materiaalit:

 • Piirroskuvat toimitetaan PDF-tiedostona. Kuvasarjan tulee sisältää vähintään yksi 3D-havainnekuva, sekä leikkaus-, julkisivu- ja pohjakuvat.

Lisätietoja:

Kilpailun kieli:

 • Kilpailuohjelma ja palkintolautakunnan perustelut julkaistaan suomen kielellä. Kilpailuehdotuksen voi laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Kilpailutöiden nimeäminen ja pakkaaminen:

 • Jokaisen kilpailutyöhön liittyvän tiedoston nimeen lisätään osallistujan oma nimi. Tiedostot pakataan yhdeksi Zip-paketiksi, joka nimetään osallistujan nimellä sekä kategorian nimellä.

Työn lähettäminen:

 • Kilpailutyöt lähetetään sähköisesti Lammin verkkosivujen kautta.
 • Kun kilpailutyön tiedostokoko on alle 60 MB: liitä Zip-paketti näillä sivuilla olevan osallistumislomakkeen kenttään ”Kilpailutyö”
 • Kun kilpailutyön tiedostokoko on yli 60 MB: toimita Zip-paketti Lammille liittämällä työn latauslinkki osallistumislomakkeen kenttään ”Kilpailutyön latausosoite”

Kilpailun järjestäjä:

Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8
16900 Lammi
y-tunnus 0150601-1
(myöhemmin tässä tekstissä Lammi)

Kilpailuun osallistumisaika on 20.10.–15.12.2022. Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaisten oppilaitosten arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat sekä arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit.

Kilpailussa on kaksi kategoriaa. Jokainen osallistuja voi osallistua yhteen tai kahteen kategoriaan. Palkitsemisessa huomioidaan yhteisesti molempiin kilpailukategorioihin osallistuneet työt. Molempia kilpailukategorioita ei siis palkita erikseen.

Palkinnot:
Kilpailun rahapalkintona jaetaan yhteensä 7 000 euroa seuraavasti:
I. palkinto 4 000 €
II. palkinto 2 000 €
III. palkinto 1 000 €

Palkintosummalla Lammi lunastaa täyden materiaalin käyttöoikeuden, ja voi vapaasti käyttää, muokata ja julkaista suunnittelumateriaalia kaupallisissa materiaaleissaan. Suunnittelumateriaalin omistus siirtyy palkintosuorituksen myötä Lammille. Lammi vastaa mahdollisista veroista.

Lammi voi lunastaa oikeudet itselleen myös muista kuin palkituista kilpailutöistä hintaan 750 euroa. Lammi voi myös pidättäytyä lunastamasta ja julkaisemasta yhtään kilpailutyötä.

Kilpailussa voidaan jakaa myös kunniamainintoja.

Voittajatöistä 1–3 pientalosuunnitelmaa suunnittelijatietoineen julkaistaan 2023 julkaistavassa Lammi Ideakirjassa.

Kilpailun voittajat valitsee palkintoraati, joka arvioi työt arkkitehtonisilla ja teknisillä perusteilla. Kilpailun tulokset julkistetaan tammikuun  kahden ensimmäisen viikon aikana 2023.

Kilpailutyöt lähetetään sähköisesti Lammin verkkosivujen kautta. Lammi ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista kilpailutöistä.

Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voittajien nimet voidaan julkaista Lammin markkinointikanavissa.

 • Liitä kilpailutyö pakattuna tiedostona. Maksimi tiedostokoko 60 megatavua.
  Sallitut tiedostomuodot: zip, jpg, png, pdf.
 • Kirjoita osoite, josta kilpailutyön voi ladata.

Palautettavina dokumentteina on pohja-, julkisivu- ja leikkauskuvat sekä visualisointikuva. Minkä tasoiset näiden kuvien tulisi olla? Pääkuvapiirustusten tapaiset vai sellaisten, mitä Lammin talomalliston kohteiden kuvat nettisivuilla ovat?

Suunnitelmien tasoksi riittää pääpiirustusten tapaiset luonnoskuvat, jotka ovat mittakaavassa. Suunnitelmien visualisointi on vapaavalintainen. Tässä vielä listattuna toimitettavat suunnitelmat ja tiedostomuoto: Piirroskuvat toimitetaan PDF-tiedostona. Kuvasarjan tulee sisältää vähintään yksi 3D-havainnekuva, sekä leikkaus-, julkisivu- ja pohjakuvat.

Saako yksi osallistuja lähettää monta ehdotusta samaan kategoriaan?

Yksi osallistuja saa lähettää useamman kilpailuehdotuksen samaan kategoriaan. Jätetyt kilpailutyöt tulee kuitenkin selvästi olla keskenään erilaisia. Ei siis saman talon variaatioita.

Mitä välipohjan ja yläpohjan kantavia rakenteita Lammi-taloissa käytetään?

Välipohjassa yleisin kantava rakenne on ontelolaatta. Laatan tavanomaisin korkeus on 180 tai 200 mm. Yläpohjat voidaan toteuttaa useammalla tavalla. Yleisin tapa on käyttää kattoristikoita.