Suomalainen, vakavarainen perheyritys

67-vuotias Lammin Betoni Oy on suomalainen, vakavarainen perheyritys. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tällä artikkelilla haluamme tuoda avoimesti esiin katsauksen taloudelliseen tilanteeseemme ja keskeisiin tunnuslukuihimme tässä osin epävarmassa markkinatilanteessa.

Suhdannekatsaus – miten tähän tilanteeseen on tultu?

Edelliset 2–3 vuotta ovat olleet rakennusalalla poikkeukselliset. Koronaviruspandemian seurauksena etätyön suosio kasvoi merkittävästi, mikä laittoi monet kotitaloudet pohtimaan omia asumisratkaisujaan. Oman tilan tarve asumisessa kasvoi ja uusien omakotitalojen kysyntä lähti 2020 vuoden syksystä alkaen voimakkaaseen kasvuun. Äkillinen voimakas kysynnän kasvu aiheutti osassa raaka-aineissa kustannusnousua ja jopa saatavuusongelmia erityisesti vuosien 2021 ja 2022 aikana. Vuoden 2022 aikana omakotirakentamisen kysyntä kääntyi puolestaan laskuun. Merkittävimpänä syynä tähän on ollut asuntolainojen viitekorkojen nousu yhdessä muiden asumiskustannusten nousun kanssa.

Edellisvuosina Lammin Betonilla on panostettu pitkäjänteisesti sekä yrityksen, että tuoteratkaisujen kehittämiseen. Kehitystyön tulokset ovat alkaneet näkymään ja tuottamaan tulosta. Perheyrityksemme lähes 70-vuotisen historian aikana on myös opittu, että nousukausien jälkeen tulee aina laskukausi ja niihin on osattava varautua riittävin puskurein.

Kannattavaa kasvua

Vuonna 2022 Lammin Betoni Oy:n liikevaihto kasvoi 46,4 % ollen 23,7 miljoonaa euroa. Edellisvuonna liikevaihto oli 16,2 miljoonaa euroa. Liiketulos kehittyi 0,46 miljoonasta eurosta 2,01 miljoonaan euroon. Liikevoitto-% oli vuonna 2022 erittäin hyvä 10,8 %. Liikevaihdon positiivisen kehittymisen taustalla näkyy kokonaismarkkinan kasvun lisäksi yrityksessämme tehty kehitystyö, sekä osaltaan tytäryhtiösulautuminen vuoden vaihteessa 2021–2022.

Vakaalla pohjalla

Yrityksemme perusta on erittäin vakaa. Se on seurausta omistajastrategiastamme, millä halutaan säilyttää yritys taloudellisesti erinomaisessa kunnossa ja näin varmistaa yrityksen pitkäjänteinen kehittäminen. 12/2022 päättyneeltä tilikaudelta taloudellista pohjaamme kuvaavat parhaiten Suomen Asiakastieto Oy:n raportin mukaan seuraavat tunnusluvut:

Omavaraisuusasteemme on erinomainen 63 % (erinomaisen raja >50 %). Vakavaraisuuden lisäksi myös maksuvalmiutemme on erinomainen, Quick ration ollessa 2,3 (erinomaisen raja 1,5).

Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt Lammin Betonille parhaan mahdollisen luottoluokituksen: Suomen Vahvimmat Platina. Dun & Bradstreet AAA-luottoluokitus tarkoittaa erinomaista luottokelpoisuutta, sekä keskimääräistä pienempää luottoriskiä.

Asiakasluottamus on tärkein mittarimme

Vakaa taloudellinen pohja kuvaa hyvin pitkäjänteisyyttämme ja talousluvut yrityksen nykytilaa. Silti menestyksemme tärkein mittari on asiakkaiden luottamus meitä kohtaan. Toteutamme kaksi kertaa vuodessa sisäisen asiakastyytyväisyystutkimuksemme. Näiden kyselyiden mukaan myös NPS-tuloksemme 52 on erinomaisella tasolla, mikä tarkoittaa, että asiakkaamme ovat valmiita suosittelemaan meitä ja ovat olleet toimintaamme joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.

Korkea asiakastyytyväisyys on toimintamme keskiössä. Se on myös osaltaan syy siihen, miksi olemme vuodesta toiseen Suomen ostetuin kivitalomerkki (Rakennustutkimus RTS:n Omakotirakentajatutkimus 22/23). Samaisen tutkimuksen mukaan meidät on mielletty useana vuonna peräkkäin Suomen laadukkaimmaksi ja luotettavimmaksi kivitalotoimittajaksi (RTS 22/23 RV).

Katse tulevaisuuteen

Rakennusalan haastava tilanne tulee vaikuttamaan myös Lammin Betonin liikevaihtoon vuosien 2023 ja 2024 osalta. Vuoden 2023 liikevaihto tulee laskemaan edellisvuodesta. Vuoden 2024 osalta tämän hetken näkymä on vuoden 2023 kaltainen. Suhdannehaasteista huolimatta yrityksemme toiminta tulee säilymään vakaalla ja terveellä pohjalla nämäkin haastavammat vuodet.

Vinkkimme talotoimittajan vertailuun

Vaikka itse rakentaminen onkin tänä vuonna kääntynyt laskuun, on omakotirakentamisen kysyntä säilynyt edelleen korkealla tasolla. Tällä hetkellä moni perhe odottaa, pohtii ja seuraa, että miten markkinatilanne kehittyy ja mikä on oikea aika käynnistää oma rakennushanke.

Talotoimittajaa valittaessa on syytä olla nyt tavanomaista tarkempana. Tässä vinkkimme rakentamista suunnitteleville perheille:

  1. Tarkista yrityksen taloustiedot: Tuloksentekokyky, omavaraisuusaste ja maksuvalmius
  2. Tarkista ettei talotoimittajalla ole verovelkaa. Verovelan näet ilmaiseksi ytj.fi -palvelusta
  3. Varmista, että mahdollisille ennakko-/varausmaksuille on asetettu vakuus
  4. Tarkista sopimukselta, että toimituserät ja maksupostit kulkevat käsi kädessä
  5. Nyt rakentamaan lähtevät perheet hyötyvät myös tilanteesta. Lue täältä tarkemmin, miten >>

 

 

Lisätietoja:

Markus Inkiläinen, Hallituksen puheenjohtaja, Lammin Betoni Oy
+358 207 530 408markus.inkilainen@lammi.fi