Lammi Kivitalo on tutkitusti tiivein

Lammi KivitaloTutkitusti tiiveimmät talotoimittajat palkittiin

Kotimainen asumisen laadun varmistamiseen erikoistunut Ver­tia pal­kit­see vuo­sit­tain tut­ki­tus­ti tii­veim­mät ta­lo­toi­mit­ta­jat. Ra­ken­nuk­sen ul­ko­vai­pan il­ma­tii­veys vai­kut­taa ta­lon ra­ken­nus­fy­si­kaa­li­seen toi­mi­vuu­teen, si­säil­man ter­veel­li­syy­teen ja ener­gia­te­hok­kuu­teen. Hy­vä tii­veys saa­vu­te­taan huo­lel­li­sel­la ra­ken­ta­mi­sel­la, jo­ten pal­kin­to ker­too laa­jem­min­kin ta­lo­toi­mit­ta­jan laa­duk­kuu­des­ta.

Vertia palkitsi tammikuussa 2024 talovalmistajat, jotka toimittivat tiiveimmät talot vuonna 2023. Vertia teki viime vuonna lähes 2000 uudisrakennuksen tiiveysmittaukset, joista noin 1800 kohdistui pientaloihin.

Tiiveysvertailuun valittiin mukaan talotoimittajat, joille Vertia oli tehnyt tiiveysmittauksen vähintään kymmeneen omakotitaloon vuonna 2023. Lisäehtona oli, että mitattujen kohteiden tuli edustaa merkittävää osaa kyseisen talovalmistajan omakotitalojen toimituksista. Paremmuuden ratkaisi mitattujen talojen ilmanvuotolukujen keskiarvo.

Kivitalo-kilpailuluokan voittaja on Lammin Betoni Oy Lammi Kivitalo -toimituksilla

Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin perjantaina 26.1. Rakenna ja Remontoi -messuilla Vantaalla. Tilaisuuden aluksi Vertian toimitusjohtaja Topi Jokinen avasi tiiveyden merkitystä nykyaikaisessa rakentamisessa. Hän esitti 12 000 rakennuksen mittaustulosten pohjalta, mitkä ovat olennaisimpia asioita, jotka rakentajien kannattaa huomioida. Tilastoja mittaustuloksista voi vapaasti tarkastella Vertia Kanta -verkkopalvelussa. Lammin Betoni Oy:n myyntijohtaja Matti Haukijärvi kävi tilaisuudessa vastaanottamassa palkinnon.

– Rakentamisen laatu Suomessa on parantunut merkittävästi tiiveyden osalta reilun kymmenen vuoden mittaamisen aikana. Nyt palkitut talotoimittajat ovat viime vuoden mittaustulosten perusteella edelläkävijöitä, ja jokainen on tutkitusti kilpailuluokkansa paras. Laatu on kuitenkin parantunut kautta linjan myös muilla toimijoilla, Topi Jokinen sanoo.

Mittaus todentaa laadun ja tukee kehitystyötä

Palkitut talotoimittajat näkevät yhteismitallisen mittauksen ja tilastojen julkistamisen arvokkaana työnä rakentamisen laadun parantamiseksi. Riippumaton dokumentoitu mittaustieto tarjoaa hyvän pohjan asiasta keskusteluun alalla sekä omien tuotteiden ja toiminnan edelleen kehittämiseen.

Kivitalo-kilpailuluokan voittajan Lammin Betonin asennuskoordinaattori Joonas Sipari kertoo, että asiakkaan kokema onnistunut projekti on heille kunnia-asia. Tärkeä osa sitä on korkea laatu ja rakenteiden tiiveys. Vuosien mittausyhteistyö Vertian kanssa on tuonut varmuuden hallita ilmavuotojen riskipaikat ja paikantamaan myös mahdolliset piilevät vuodot.

– Tiiveys lähtee meillä jo suunnittelusta, ja tarjoamme taloon tiiveyden varmistavat tuotteet sekä kaksivaiheisen tiiveysmittauksen. Lisäksi olemme aina panostaneet betoniharkkojen laatuun. Kun jokaiseen pienimpäänkin osa-alueeseen kiinnitetään huomiota, on tuloksena tiivis ja laadukas koti, Sipari sanoo.

Pieni ilmanvuotoluku kertoo rakentamisen laadusta ja tiivistämisen onnistumisesta. Hyvin tiivistetyssä talossa kosteusvaurion riski on pienempi ja ilmanvaihto on paremmin hallittavissa. Mitä pienempi ilmanvuotoluku, sitä energiatehokkaampi talo. Hyvä tiiveys estää myös pölyn, mikrobien ja melun pääsemisen ulkoa tai rakenteista sisätiloihin. Ilmanvuotoluku merkitään energiatodistukseen ja vaikuttaa rakennuksen energialuokkaan. Hyvä tiiveys vaikuttaa siten myös talon jälleenmyyntiarvoon.

Tutustu Vertian Tutkitusti tiivein -kilpailuun TÄÄLLÄ.

Lisätiedot:
Topi Jokinen, toimitusjohtaja, Vertia Oy, p. 040 835 1440, topi.jokinen(at)vertia.fi
www.vertia.fi
https://kanta.vertia.fi/

Vertia on asumisen laadun varmistaja, joka palvelee rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä sekä yksityisiä asiakkaita. Vuonna 2011 perustettu yhtiö on mitannut jo noin 17 000 rakennusta. Sen henkilöstön määrä on 29 ja liikevaihto 3,9 M€.