Kivitalon uusi muoto

Lammi Kivitalo -suunnittelukilpailussa etsitään harkkorakentamisen tulevaisuutta

Lammi Kivitalot järjestää arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille suunnittelukilpailun. Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja harkkorakentamisen ratkaisuja pientalorakentamiseen ja arkkitehtuuriin.

Kilpailussa palkitaan kolme parasta työtä 1000–4000 euron arvoisella rahapalkinnolla, jonka lisäksi voittajatyöt (1–3 kpl) julkaistaan Lammin Ideakirjassa.

Lammi Kivitalot on Suomen ostetuin ja laadukkain kivitalomerkki. Kilpailun kautta Lammi haluaa edistää suomalaista kivitaloarkkitehtuuria yhdessä tulevaisuuden suunnittelijoiden kanssa.

Kilpailuaika on 1.10.–15.11.2019. Kilpailuun voivat osallistua kaikki opintojaan suorittavat tai opinnoissaan loppusuoralla olevat, päättötyötään tekevät arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat.

Kaksi kilpailukategoriaa tämän päivän ja tulevaisuuden asumiseen

Kategoria 1: Kaupunkitalo

Suomalaisten unelma on asua pientalossa kaupungin palveluiden ja kulkuyhteyksien lähellä. Millaisia kompakteja asumisen ratkaisuja kivitalo voi tarjota?

Asumisen trendi puhuu vahvasti pienten ja pienehköjen pientalojen puolesta. Tarkoituksena on suunnitella Lammi Kivitalo, joka vastaa tähän trendiin ja sopii kaupunkiin. Kaupunkitalotontit ovatkin usein pieniä, mikä asettaa pientalon kokoluokaksi noin 90–150 m2.

Kategoria 2: Tulevaisuuden talo

Miten suomalaiset haluavat asua vuonna 2030? Millaisia muotoja kivitalorakentaminen ottaa kymmenessä vuodessa?

Pientaloarkkitehtuuri noudattaa kausittaisia trendejä, joihin vaikuttavat visuaalisuuden lisäksi asumiseen liittyvät asenteet. Miten yhteiskunta vaikuttaa asumiseen tulevaisuudessa? Miten se näkyy arkkitehtuurissa? Haussa on Lammi Kivitalo, jossa näkyy suunnittelijan näkemys trendeistä vuonna 2030.

Kilpailun palkinnot

Kilpailun palkintona jaetaan yhteensä 7 000 euroa seuraavasti:

1. palkinto 4 000 €
2. palkinto 2 000 €
3. palkinto 1 000 €

Palkituista töistä 1–3 pientalosuunnitelmaa suunnittelijatietoineen julkaistaan alkuvuodesta 2020 julkaistavassa Lammi Ideakirjassa, jonka tuottaa Lammi Kivitalot. Lammi Ideakirja tarjoaa ideoita ja ratkaisuja pientalorakentamista suunnitteleville ja siitä haaveileville. Lammi Ideakirjan talot on toteuttavissa sellaisenaan tai niitä voidaan käyttää ideoinnin pohjana. Julkaisu on tilattavissa Lammin verkkosivustolta ja sitä jaetaan kaikilla messuilla, joille Lammi osallistuu.

Kilpailun tulokset julkistetaan marraskuussa 2019.

Lisäkysymyksiä voit lähettää 1.11. saakka

Kilpailijoilla on oikeus esittää kilpailua koskevia tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisäselvityksiä kilpailun aikana. Kysymyksiä voi esittää suomen kielellä.

Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen suunnittelukilpailu@lammi.fi. Viestin otsikkoon maininta ”Lammi Kivitalo -suunnittelukilpailu”.

Kysymysten tulee olla perillä viimeistään 1.11.2019 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapuneisiin kysymyksiin vastataan kysymysten saapumisjärjestyksessä. Saapuneet kysymykset ja annetut vastaukset julkaistaan myös tällä verkkosivustolla.

Pet Michael, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy

“Pientalo on rakennus, joka parhaimmillaan ilmentää asukkaittensa tavoitteita kokonaisuutena sisätilojen ja ulkoisen hahmon ratkaisuissa. Odotusarvona suunnittelukilpailulle on, että nuori polvi aistii tätä aikaa ja tulevaisuutta ja tuo nähtäville pientalon uuden muodon ja sisällön – asumisen uuden jäsennyksen.”

Sanna Piitulainen, sisustussuunnittelija, Studio Piitulainen

”Suhtaudun suurella sydämellä eri ikäisiin ja kokoisiin taloihin, ja siihen kuinka eri vuosikymmenten talot kuvaavat aikaansa. Kilpailutöistä odotan löytäväni uusia raikkaita näkemyksiä pientaloista, niin kodeiksi ihmisille kuin myös osaksi kaupunkikuvaa. Sisustussuunnittelijana hahmotan tiloja myös asukkaiden tarpeiden kautta, mitä toimintoja tarvitaan, miten arki saadaan rullaamaan sujuvasti. Koti on aina enemmän kuin seiniä ja rakenteita, se on ihmisten hyvä arki jossa kaikelle on tilaa ja paikkansa.”

Markus Inkiläinen, hallituksen puheenjohtaja, Lammin Betoni Oy

”Lammi Kivitaloille tässä kilpailussa tärkeintä on saada alan opiskelijoilta uusia ajatuksia siitä, miltä kivitalorakentaminen näyttää tulevaisuudessa. Markkinajohtajana haluamme olla edistämässä ennakkoluulotonta ja uudistuvaa suomalaista kivitalorakentamista tutustuttamalla uusia suunnittelijoita materiaaliin ja sen mahdollisuuksiin.”

Jirka Sauros, luova johtaja, Ida Fram Oy

”Pitkäaikaisena Lammin markkinointikumppanina oma roolini on tuoda markkinointinäkemys raatiin. On mielenkiintoisinta nähdä, mitkä asiat kilpailutöissä nousevat markkinoinnin ja viestinnän kannalta lisäarvollisiksi ja mitä uutta ne tuovat Lammi Kivitalojen mallistoon.”

Käytettävät tuotteet:

 • Suunnittelussa tulee käyttää Lammin Betonin harkko- ja perustustuotteita: Lammi Harkko ja Lammi Tassu.
 • Talon rungossa tulee käyttää Lammi Lämpökivi LL400 tai Lammi Kuorikivi KK400 tuoteperheen tuotteita. Talon päämitat, ikkuna- ja oviaukot, sekä niiden sijoittelu tulee suunnitella 2M-kerrannaisella moduulimitoituksella.
 • Väliseinät tulee toteuttaa VSK 100 harkolla.

Kategoria 1:

 • Suunniteltava kaupunkitalo on kooltaan 90–150 m2.
 • Talo voi olla 1-, 2- tai 3-kerroksinen tasamaa- tai rinnetontilla.
 • Alapohja voi olla maanvarainen tai tuulettuva.
 • Tavoitteena on suunnitella sellaisenaan toteutettava ja suosittu talomalli, mikä edellyttää
  • moduuliajattelua: pienet muutokset, kuten sisäänkäynnin paikan tai huoneen sijainnin vaihtaminen ei saa muuttaa mallin kokoa tai kustannuksia
  • kustannustehokkuutta: suunnittelun keskiössä ei tule olla kalliita erikoisratkaisuja.

Kategoria 2:

 • Suunniteltava talo voi olla 1-, 2- tai 3-kerroksinen tasamaa- tai rinnetontilla.
 • Alapohja voi olla maanvarainen tai tuulettuva.

Toimitettavat materiaalit:

 • Piirroskuvat toimitetaan PDF-tiedostona. Kuvasarjan tulee sisältää vähintään yksi 3D-havainnekuva, sekä leikkaus-, julkisivu- ja pohjakuvat.

Lisätietoja:

Kilpailun kieli:

 • Kilpailuohjelma ja palkintolautakunnan perustelut julkaistaan suomen kielellä. Kilpailuehdotuksen voi laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Kilpailutöiden nimeäminen ja pakkaaminen:

 • Jokaisen kilpailutyöhön liittyvän tiedoston nimeen lisätään osallistujan oma nimi. Tiedostot pakataan yhdeksi Zip-paketiksi, joka nimetään osallistujan nimellä sekä kategorian nimellä.

Työn lähettäminen:

 • Kilpailutyöt lähetetään sähköisesti Lammin verkkosivujen kautta.
 • Kun kilpailutyön tiedostokoko on alle 60 MB: liitä Zip-paketti näillä sivuilla olevan osallistumislomakkeen kenttään ”Kilpailutyö”
 • Kun kilpailutyön tiedostokoko on yli 60 MB: toimita Zip-paketti Lammille liittämällä työn latauslinkki osallistumislomakkeen kenttään ”Kilpailutyön latausosoite”

Kilpailun järjestäjä:

Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8
16900 Lammi
y-tunnus 0150601-1
(myöhemmin tässä tekstissä Lammi)

Kilpailuun osallistumisaika on 1.10.–15.11.2019. Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaisten oppilaitosten arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat.

Kilpailussa on kaksi kategoriaa. Jokainen osallistuja voi osallistua yhteen tai kahteen kategoriaan. Palkitsemisessa huomioidaan yhteisesti molempiin kilpailukategorioihin osallistuneet työt. Molempia kilpailukategorioita ei siis palkita erikseen.

Palkinnot:
Kilpailun rahapalkintona jaetaan yhteensä 7 000 euroa seuraavasti:
I. palkinto 4 000 €
II. palkinto 2 000 €
III. palkinto 1 000 €

Palkintosummalla Lammi lunastaa täyden materiaalin käyttöoikeuden, ja voi vapaasti käyttää, muokata ja julkaista suunnittelumateriaalia kaupallisissa materiaaleissaan. Suunnittelumateriaalin omistus siirtyy palkintosuorituksen myötä Lammille. Lammi vastaa mahdollisista veroista.

Lammi voi lunastaa oikeudet itselleen myös muista kuin palkituista kilpailutöistä hintaan 750 euroa. Lammi voi myös pidättäytyä lunastamasta ja julkaisemasta yhtään kilpailutyötä.

Kilpailussa voidaan jakaa myös kunniamainintoja.

Voittajatöistä 1–3 pientalosuunnitelmaa suunnittelijatietoineen julkaistaan alkuvuodesta 2020 julkaistavassa Lammi Ideakirjassa.

Kilpailun voittajat valitsee palkintoraati, joka arvioi työt arkkitehtonisilla ja teknisillä perusteilla. Kilpailun tulokset julkistetaan marraskuun kahden viimeisen viikon aikana 2019.

Kilpailutyöt lähetetään sähköisesti Lammin verkkosivujen kautta. Lammi ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista kilpailutöistä.

Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voittajien nimet voidaan julkaista Lammin markkinointikanavissa.

 • Liitä kilpailutyö pakattuna tiedostona. Maksimi tiedostokoko 60 megatavua.
  Sallitut tiedostomuodot: zip, jpg, png, pdf.
 • Kirjoita osoite, josta kilpailutyön voi ladata.

Voiko kilpailutyö olla paritalo tai Townhouse-pientalo?
– Kyllä, kilpailutyö voi olla myös paritalo tai Townhouse-pientalo.
Saako kilpailutyön tehdä pari- tai tiimityönä?
– Kyllä, kilpailutyö on mahdollista tehdä pari- tai tiimityönä. Jos työ sijoittuu suunnittelukilpailussa palkintosijalle, rahapalkinto jaetaan tällöin työn tekijöiden kesken.
Voiko sama henkilö osallistua kilpailuun useammalla kuin yhdellä kilpailutyöllä?
– Kyllä, sama henkilö voi osallistua kilpailuun useammalla työllä, mikäli ne muutoin täyttävät kilpailukategorioiden ehdot ja kyseessä ovat selvästi keskenään erilaiset talot. Toivomme kuitenkin harkintaa lähetettävissä töissä, sillä tavoitteena ei ole kilpailutöiden määrä vaan hyvä laatu.
Jos Lammi lunastaa itselleen kilpailuehdotuksen, saako tekijä käyttää itse suunnittelemaansa taloa, mikäli tällainen tarve syntyy, vai onko käyttöoikeudet yksinomaan Lammi-Kivitaloilla?
– Kilpailusääntöjen mukaisesti Lammi lunastaa käyttöoikeuden kilpailun voittajatöihin, mutta emme kiellä suunnittelijaa käyttämästä omaa työtään myös oikeissa kohteissa. Luonnollisesti kuitenkin toivomme, että tällaisissa tapauksissa tehtäisiin avointa yhteistyötä Lammin kanssa.
Kuinka tarkasti leikkauspiirustukset tulee kuvata? Täytyykö niissä näkyä esimerkiksi kaikki rakenteelliset ratkaisut eri seinien, alapohjan ja yläpohjan kannalta (pääpiirustus- tai työpiirustustasoa)?
– Leikkauskuvan osalta pääpiirustustaso on riittävä. Tärkeintä on, että leikkauskuva täydentää muita suunnitelmia ja siitä ilmenee suunnitellun talon rakenteelliset periaateratkaisut. Leikkauspiirustuksesta tulee käydä ilmi mm. suunnitelmissa käytetty seinämateriaali (LL400 tai KK400), talon ja alapohjan korkeusasema maastoon nähden (ml. mahdolliset kellaritilat), sekä yläpohjan toteutustapa (kattoristikko tai palkkirakenne) ja sisäkaton muoto. Myös suunnitellut pintamateriaalit tulee esittää joko julkisivukuvissa, tai leikkauskuvissa. Yläpohjan, ulkoseinien, välipohjan ja alapohjan rakennekerrokset olisi myös hyvä esittää luetteloina (esim. US1: rappaus, Lammi LL400, pintamateriaali).
Mihin kellonaikaan mennessä kilpailutyöt tulee 15.11.2019 lähettää?
– Kilpailutyöt tulee lähettää 15.11.2019 puoleen yöhön (klo 00.00) mennessä.
Onko tarkoituksena, että jokainen piirustus tallennetaan omana PDF-tiedostonaan, vai kootaanko ne yhtenäiseksi esitykseksi plansseille?
– Jokaisen piirustuksen voi joko tallentaa omaksi tiedostokseen tai koota kaikki yhteen siten, että jokainen piirustus on omalla sivullaan.
Tuleeko piirustuksen yhteyteen lisätä jotain tietoja työstä? Jos piirustukset voi koota plansseille, onko planssien kokoa määrätty tai lukumäärää rajoitettu?
– 
Kilpailusäännöissä on mainittu vaaditut minimitiedot. Lisätietoja tai informaatiota ei ole kuitenkaan rajattu, eli halutessaan piirustuksia voi siis täydentää esimerkiksi selostuksilla tai lisätiedoilla.
Liitetäänkö ehdotukseen kirjallista selostusta?
– 
Kirjallista selostusta ei vaadita, mutta halutessaan sellaisen voi työhön lisätä. Selostuksessa voi kertoa esimerkiksi suunnittelun lähtökohdista tai kantavasta ajatuksesta. Arviointi tapahtuu kuitenkin varsinaisten piirustusten ja suunnitelmien perusteella.
Toimitettavalle materiaalille ei ole annettu mittakaavaa. Havainnollisin mittakaava varmasti riippuu ehdotuksesta, mutta tulostetaanko ehdotuksia arvosteluvaiheessa esimerkiksi tietyn kokoiselle arkille?
– Mittakaavalla ei ole väliä, kunhan se käy ilmi suunnitelmista. Toivottavaa on, että käytetään havainnollisinta mahdollista mittakaavaa (1:50, 1:100 tai 1:200), siten että tiedosto mahdollisimman hyvin täyttää valitun arkkikoon. Ehdotukset saatetaan tulostaa paperiversioille. Tällöin käytetään A3-kokoa.